Diverse

Feige Høyre – stakkars narkomane

Høyre har i en resolusjon fra landsmøtet sagt nei til opprettelse av sprøyterom for narkomane – og istedet ja til en rekke av de virkemidler som allerede benyttes. Feigt av Høyre, og de narkomane får fortsatt ingen verdighet.

Spørsmålet om sprøyterom har for alvor vært aktuelt i Norge kun de siste par årene. Tilhengerne av dette tiltaket mener det er av praktisk karakter, som vil sikre misbrukerne et rent og hygienisk sted å sette sprøyter – under tilsyn av kvalifisert helsepersonell. Narkomane slipper å sette sine sprøyter i friluft; i portrom, bakgater, under broer eller innendørs på toaletter etc. Det blir mer hygiene, mer verdighet. Motstanderne mener et slikt tiltak vil føre til øket omsetning av narkotika, og at det er et skritt mot legalisering – man gir opp den bastante motstanden mot narkotika i samfunnet.

De som leser noen av artiklene det finnes lenker til i Aftenpostens omtale av Høyres vedtak, vil se at tiltaket har fungert der det har vært utprøvet.

Norsk narkotikapolitikk er en sammenhengende fiasko. Norge har langt høyere overdosetall pr. år enn f.eks Nederland, der man har en helt annen narkotikapolitikk. Men alle forsøk på å snu den mislykkede norske politikken, blir stanset. Partiene tør rett og slett ikke.

Venstre har en politikk som handler om avkriminalisering, selv om den betegnelsen ikke brukes i partiprogrammet – og partilederen benekter det faktiske innholdet i politikken. Desto mer skuffende at justisminister Odd Einar Dørum drepte Straffelovkommisjonens nytenkning på dette området med å uttale at den sittende regjering ikke vil gå i retning av legalisering – noe kommisjonen heller ikke har foreslått. FrP er for sprøyterom, og John Alvheim har varmt støttet både metadon- og subutex-behandling – selv om dette også kan sees på som en slags utglidning. Dette er også narkotiske stoffer – men i motsetning til med heroin kan de narkomane fungere tilnærmet normalt i samfunnet om de får bruke disse stoffene. Også her legger politikerne de latterligste hindringer i veien – ved å lage forskrifter hvor bare de mest nedkjørte får dette tilbudet.

Liberaleren vil påpeke at avkriminalisering vil føre til at narkomane vil få hjelp som syke mennesker, istedenfor som idag å bli puttet i fengsel som kriminelle. Sprøyterom og utdeling av metadon og subutex vil gi narkomane verdighet i hverdagen, mulighet for bedre helse, og til å fungere på en helt annen måte som andre mennesker i samfunnet.

Det er mange virkemidler som vil hjelpe de narkomane, redusere kriminaliteten og skape en helt annen kriminalstatistikk enn idag. Men de tiltak Høyre i sin landsmøteresolusjon går inn for; bedre avrusning, behandlingstilbud, helsetjenester, boligtilbud og sosiale nettverk – har aldri politikerne penger til likevel, og vil bare bli en kamp om kroner på budsjettene, i likhet med alle andre “gode tiltak”.

Det er synd at Høyre er så feige at de ikke kan gi narkomane et håndslag for mer verdighet i en allerede miserabel hverdag.

0 0 vurdering
Vurdering
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Thomas
Thomas
18 years ago

Mener du virkelig at det er statens oppgave å forsyne narkomane med sprøyterom?

Pleym Christensen
Pleym Christensen
18 years ago

Neida. Ingenting er nødvendigvis statens oppgave i et anarkokapitalistisk samfunn i spontan orden. I dagens samfunn, der staten er stor og dyr, og gale politiske løsninger gjør den enda dyrere, kan det være verdt å se på alternative løsninger. Forbudet mot bruk og omsetning av narkotika fører til volds- og vinningskriminalitet som koster vanlige folk dyrt både i forsikringer, skatter som brukes til politi og fengselsvesen. Mangelen på sprøyterom som gjør at narkomane kan sette sprøytene med kyndig hjelp og uten fare for infeksjoner etc., gjør at helsepersonell må rykke ut til overdosesituasjoner – noe som koster skattebetalerne. Det er… Read more »

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Kom ut av borgen!Kom ut av borgen!
    Det retoriske trikset "motte and bailey" er ikke så kjent, men populært i bruk. Kunnskap er makt!
  • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
    I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.
  • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
    Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?