Ukategorisert

Mange russeulykker

Også i dag har russen vært uheldig og hatt ulykker med sine russebiler.

Liberaleren skal være den første til å innrømme at alle bilulykken russen har hatt i årets feiring har innvirkning. Det er svært beklagelig at unge mennesker skader seg og dør i russefeiringen. Alle ulykker er triste, men når det kommer så mange på rekke og rad, blir en påvirket.

Ulykkene har fått politikerne til å reagere. Flere og flere tar til ordet for å regulere russefeiringen på ulike måter. Undervisningsministeren vil legge om eksamensmønsteret, samt avtaler mellom skolen og russen om hvordan feiringen skal pågå. Det finnes også mer ekstreme politikere, som vil forby hele russefeiringen.

Selv om Liberaleren også har blitt påvirket av ulykkene, står vi fast på ansvaret og friheten til hver enkelt individ. Ungdommene må selv ta ansvar for å bruke gode biler, holde fartsgrensen og kjøre i en bra tilstand. Disse tingene kan ikke reguleres på en god måte, slik Clemet og andre politikere foreslår.

Reguleringer, lover og regler har aldri ført til at en blir kvitt problemene helt. Slik vil det også være med russefeiringen. Ingen lover vil sørge for at ungdommene slutter å feire. Vi har mer sans for påvirkning av gode holdninger. Gjerne fra skolen, men aller helst fra venner og familie.
Farlige ting og ufornuftige handlinger blir en ikke kvitt med økte reguleringer.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
    Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
  • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
    FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.