Ukategorisert

Regjeringen foreslår

I dag la samarbeidsregjeringen frem det sitt forslag til revidert budsjett. En revisjon av Stortingets allerede vedtatte rammer.

Selv om det er begrenset hva regjeringen kan legge opp til i forslaget, spesielt med tanke på å få det vedtatt, er litt skuffende å registrere at ”velferdsstaten” fortsetter. Faktisk øker de rammen på en rekke områder. Satsinger som mange sikkert vil se på som hyggelig, men som vi liberalister beklager.

Regjeringen legger også om til noen avgiftskutt. Ikke mye penger sett i den store sammenheng, men likevel hyggelige signaler til oss som ønsker å beholde mer av egene inntekter, samt setter pris på frihandel.
650 vareslag fritas for toll ved import. Til sammen utgjør dette vel 100 millioner kroner. Dette kommer norske forbrukere til gode, samt u-land som eksporterer slike varer.

I tillegg varsler regjeringen at det fra neste år blir skattefradrag opptil 6.000 for gaver til frivillige organisasjoner. Innen 2005 vil fradraget øke til 12.000 kroner. Det innføres også momskompensasjon for frivillige organisasjoner.
Regjeringen foreslår å gjøre registrering i småbåtregisteret frivillig. Det er selvsagt gledelig, men hadde det ikke vært mer fornuftig å legge ned dette registeret ?

Kommunene får med samarbeidsregjeringens forslag økt sine frie inntekter med 750 millioner kroner. Dette er hyggelig for kommunene. Regjeringens forslag på å øke overføringene til fylkeskommunen var unødvendig. Disse to forslagene stopper opp deler av effektiviseringen alle fylkeskommuner og kommuner bør igjennom.

Forsvarsstrukturen som regjeringen har foreslått for Stortinget finansieres fullt ut. Sammen med utgiftene knyttet til Afghanistan-operasjonen og øket sivil beredskap, styrkes dermed bevilgningene til forsvar og sikkerhet med 1,7 milliarder kroner. Dette forslaget er beklagelig og setter en snarlig stopper for nytenkningen i forsvaret som Liberaleren har etterlyst så mange ganger.

Regjeringen foreslår også mer til helse, og går dermed John Alvheim langt i møte. Det er neppe pengeproblemene som skaper de store problemene i helsevesnet, men organiseringen. Det er skuffende at samarbeidsregjeringen ikke tør tenke nytt i helsesektoren.

Også andre områder øker regjeringen det offentliges innsats, men med mer beskjedene beløp.

Liberaleren ser helt klart regjeringens begrensede muligheter i dette forslaget. For det første er det en revisjon og for det andre skal forslaget igjennom i Stortinget. Likevel etterlyser vi mer farge på forslaget. Istedenfor å fortsette i dagens spor, burde regjeringen ha prøvd på et systemskifte. Et slik skifte kommer ikke i år. Til det er dette forslaget altfor ”sosialdemokratisk”. Vi forventer mer av samarbeidsregjeringen når forslaget til statsbudsjett for 2003 foreligger.

Tags:

Mest lest

Arrangementer