Diverse, Magasin

Å rette baker for smed – når jenter mobber

En gruppe jenter på 14 og 15 år i Rognan i Nordland har begått fysisk mobbing og seksualisert vold mot en 15 år gammel veninne – og solgt hennes seksuelle tjenester til en tilfeldig kurdisk asylsøker. Men det er asylsøkeren folk i lokalmiljøet er forbannet på, og en stortingsrepresentant fra FrP med lokal tilhørighet heller bensin på bålet. Typisk?

Igår fikk hele Norge vite om hvordan en jentegjeng hadde mishandlet en veninne i Rognan sentrum i Nordland, og efterpå spurt flere tilfeldige menn om de ville kjøpe veninnens seksuelle tjenester. Det endte med at de «solgte» henne til en kurdisk asylsøker som bor på et asylmottak i kommunen. For 200 kr, som ble brukt til å kjøpe godteri eller hjemmebrent.

Idag kan Dagbladet fortelle at folk i lokalmiljøet er rasende – på asylsøkeren. Som ikke kan norsk, som kom hit til landet for en måned siden.

Hva med jentene som gjennomførte hele mobbingen og den seksualiserte volden mot sin veninne, og som gikk ut og fant mannen som tilslutt forgrep seg? Her vil vi påstå at lokalmiljøet retter baker for smed. Naturligvis kan det hende at mannen er skyldig i voldtekt, når en rettssak har vurdert skyldspørsmålet. Men disse jentene må da tiltales for medvirkning til forbrytelsen?

FrP har en stortingsrepresentant fra Rognan, Jan Arild Ellingsen. Han heller bensin på bålet. Hva om han snakker med sine ledere, Carl I. Hagen og John Alvheim, om verdier og foreldrenes oppdrageransvar?

Mest lest

Arrangementer