Ukategorisert

Norsk Tipping AS – nå også online

Norsk Tipping har i flere år klaget på at de ikke har fått kjempe om spillere også via internett. Nå er de endelig blitt online.

Mange konkurrerende tippeselskaper er sannsynligvis skeptisk til Norsk Tippings inntog på internett. Det har de grunn til. Monopolet til statsselskapet, gjennom veldig mange år, har gjort posisjonen unik. Alle kan regne med stor konkurranse fra Hamar.

Som fast tipper er det en glede å få en ny aktør på markedet. Konkurranse er sunt for oss forbrukere. Likevel er det en vis forståelse for de som skeptisk. Staten har satt Norsk Tipping i en unik posisjon. En posisjon det er vanskelig å konkurrere med fordi ulikhetene er for store.

Liberaleren foreslår derfor et salg av Norsk Tipping AS. Staten bør selge alle sine aksjoner, for markedspris, og la private overta driften. På den måten blir det likere konkurransevilkår og andre aktører overtar et markedet staten ikke bør delta i.
Hvorfor staten driver et tippeselskap er helt uforklarlig. Ikke kom med argumentene om tippemidler og støtte til forskning. Det har kun vært et skalkeskjul politikerne har brukt gjennom alle år.

Hurra for videreutviklingen av Norsk Tipping AS, men staten bør trekke seg ut av driften umiddelbart.

Det at en må være litt datakyndig og få tilsendt ekstra datautstyr for å tippe via Norsk Tipping på internett er en helt annen debatt. En debatt Liberaleren kan ta opp senere.

Tags:

Mest lest

Arrangementer