Ukategorisert

Kan boplikten stå for fall ?

I dag var det høring om saken om boplikt som berører blant annet en statsråd og statssekretær fra Venstre.

Ordfører Odd Steindal frykter at boplikten i Lillesand står for fall, dersom ikke Landbruksdepartementet omgjør beslutningen om å la en omstridt helårsbolig bli solgt som fritidsbolig uten boplikt.
La oss håpe ordføreren har rett. Boplikt hører ikke hjemme i et moderne samfunn. Den kan overhode ikke forsvares i liberalistisk ånd.

Den mye omtalte boligsaken var i dag gjenstand for en høring i regi av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Alle berørte instanser var til stede, og i ettermiddagen forklarte landbruksminister Lars Sponheim seg om den politiske befatningen med saken. Steindal sa at boplikten er et avgjørende virkemiddel for å unngå at altfor mange boliger blir stående med svarte vinduer store deler av året. Dersom departementet opprettholder sin støtte til selgeren, vil det bli vanskelig for kommunen å stanse lignende saker i framtiden. Da kan hele bopliktordningen stå for fall, sa Steindal.

Liberaleren er på linje med alle liberalister. Det skal ikke være en politisk oppgave å regulere bosetningen med hjelp av boplikt. Hver enkelt eier av en eiendom må selv få bestemme over området sitt. Ingen har noe med hvordan en eiendom blir bebodd, hvordan den selges og til hvilken pris den selges for. Dette systemet er gått ut på dato for mange tiår siden. En må ikke være liberal for å skjønne det.

Saken Stortinget har hatt til høring i dag, beviser hvor gammeldags lovverket er blitt. Gi eiendomsretten tilbake til folket. Politikerne bør bruke tiden på noe mer fornuftig enn dette.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer