Diverse, Magasin

Journaliststreik

Over 3000 journalister i mange medier gikk idag ut i streik, og et av kravene er en 6.ferieuke (!). Streikeviljen er det ingenting å si på, selv om noen av dem risikerer at arbeidsgiveren går konkurs under streiken…

Inatt mislyktes meglingen for journalistene i Norsk Journalistlag, og over 3000 journalister gikk ut i streik. Mange aviser vil tape store penger mens streiken pågår. Noen aviseiere taper så mye penger at de like gjerne kunne akseptert NJs krav om en 6.ferieuke, mens andre risikerer å gå konkurs. Et eksempel på det siste er Dagsavisen, tidligere hovedorgan for Arbeiderpartiet. Redaktør Hilde Haugsgjerd sier at avisen ikke har noen mektige eiere i ryggen (slik som f.eks Aftenposten og VG), og risikerer dermed å gå konkurs. Ifølge TV2s nyheter ikveld hadde denne opplysningen lite å si for avisens streikende journalister. Sånn går det når tilhørigheten til egen bedrift er mindre enn den såkalte solidariteten med yrkesgruppen. Dette er prisen man må betale for sentraliserte oppgjør.

Liberaleren er ikke mot streik som legalt virkemiddel i arbeidsmarkedet. Men vi er meget betenkte over systemet med sentraliserte oppgjør, det være seg i mediebedrifter eller andre steder i arbeidslivet. En bedrift som går dårlig vil naturligvis være mindre rustet til å tåle en streik enn en bedrift som går godt. Samtidig kunne det hende at de ansatte i en bedrift med dårlig lønnsomhet velger å samarbeide med ledelsen for å unngå konkurs. Permitteringer, lønnsnedgang og andre virkemidler som ledelse og ansatte står sammen om. Men dette er ikke mulig i systemet med sentraliserte oppgjør. Da er det streikeledelsen i fagforeningene som suverent bestemmer hvem som skal taes ut i streik av deres medlemmer, uavhengig av hvordan økonomien er i bedriften der de ansatte skal taes ut i streik.
Sentraliserte lønnsoppgjør fremmer ikke ansattes forståelse for helt greie bedriftsøkonomiske prinsipper om å sette tæring efter næring. Her gjelder det å stå på kravene, uansett om arbeidsplassene blir borte underveis.

Journalister hører heller ikke til de dårligst lønnede yrkesgruppene i samfunnet. Og mange av dem har heller ikke forståelse for vanlige eierprinsipper. NJ er kritiske til at eierne av mediebedrifter tar ut overskudd. Men er helt vanlig og fullt lovlig hos bedriftseiere å kunne ta ut overskudd (lønn) fra sin egen bedrift. Det er tross alt eierne som har investert kapital og tid for å skape lønnsomme arbeidsplasser for andre, og dekke efterspørsel i markedet.

Noen aviser kommer ut til tross for at det er streik. Eierne og redaktørene vil tilfredsstille kundens behov, og få sitt produkt i salg. Dette liker ikke NJ, og mener at avisene blir dårligere av å bli produsert mens fagarbeiderne (journalistene) streiker.
Men selv unnlater ikke NJs medlemmer å sko seg på streiken som fører til at deres arbeidsgivere taper penger. NJs medlemmer lager egen avis – Avisa. Den finnes til og med på nett. At redaktører lager avis er streikebryteri, men at journalistene i streik likevel jobber og gir ut egen avis – som kan undergrave deres egen vanlige arbeidsplass, det er visst ikke streikebryteri…

For noen år siden var det også streik, både i NRK og hos avisene. Da laget også journalistene egen avis, og i NRK laget de sine egne nyhetssendinger, ved å bruke arbeidsgiverens eiendeler. Dette er meget betenkelig. Mediebedrifter opererer med en redaktørplakat, der ansvar for det produktet som kommer ut er fastslått. Hvem har ansvaret for feilaktige opplysninger i de eierløse streikeproduktene som nå kommer ut?

Liberaleren har ingen mening om NJs krav er berettiget. Men vi vil oppfordre våre lesere om ikke å kjøpe Avisa eller lese den på nett. Dermed vil ikke NJs medlemmer få ekstrainntekter på en streik de har satt igang, samtidig som deres arbeidsgivere taper penger på den samme streiken. NJs ekstrainntekter vil bidra til å holde streiken igang.

Liberaleren føler med Hilde Haugsgjerd i Dagsavisen, som har ansatte som bidrar til å undergrave sin arbeidsplass i så sterk grad at den kan forsvinne for godt. Maken til solidaritet!

Liberalerens stab er ikke organiserte, og vil fortsette å produsere dagsaktuelle kommentarer til det som skjer i samfunnet. Streik eller ikke streik.

Mest lest

Arrangementer