Ukategorisert

La partiene regulere dette selv

Arbeiderpartiet ønsker full offentlighet om gaver de lokale partiene mottar. Høyre ønsker å bevare økonomiske tilskudd til lokalforeningene hemmelig.

Jens Stoltenberg har selvsagt et poeng med større offentlighet om pengegaver de politiske partiene mottar. Arbeiderpartiets parlamentariske leder vil hindre korrupsjon. Det skal ikke være mulig å motta gaver for gjenytelser i form av tillatelser, bevilgninger osv.

Liberaleren tror de fleste som gir gaver til politiske partier ønsker noe igjen, gjerne i form av politikk, men kanskje også i form av gjenytelser. Ingen sløser med ressurser, i hvert fall ikke sånn helt uten videre.
Likevel bør det være en rett å holde slike gaver hemmelig. Staten skal ikke ha krav på å vite hvem som støtter Venstre, Høyre eller Kristelig Folkeparti. Myndigheten har heller ikke rett å vite at vi som privatpersoner støtter de forskjellige politiske partiene.

Anklager og mistanker om eventuell korrupsjon må partiene selv regulere. De må selv kunne takke nei til gaver fra det hold som har skumle hensikter med gavene. Denne selvjustisen bør være oppgaven for partiene og ikke for staten.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
    Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
  • 26 år med EU26 år med EU
    I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
  • Individet i det norske samfunnetIndividet i det norske samfunnet
    Direkte og åpen dialog (uten promille) er ikke typisk norsk.