Ukategorisert

Flere kvinner får toppjobber

Andelen kvinner i styre og ledelse av de store bedriftene i Norge, har økt betraktelig i løpet av året.

Den siste tiden har det vært en stor debatt om å kvotere inn kvinner i styrer og toppjobber. Liberaleren har selvsagt vært imot denne kvoteringen. De beste må få jobbene og hver enkelt eier og styre må selv få bestemme over organiseringen i sin bedrift. Det skal selvsagt gjelde også i valget om hvem som skal styre bedriften.

Likestillingsombudet gir Bondevik-regjeringen mye av æren.
–Det er åpenbart at diskusjonen om kjønnskvotering tidligere i år har hatt sin virkning, sier likestillingsombud Kristin Mile til Vårt Land.
Det må hun selvfølgelig få lov å mene, men vi må også få lov til å være uenig. Uenig i at lover ikke løser alle problemer, slik Likestillingsombudet etterlyste når debatten raste på sitt verste.

Det å gi oppmerksomheten denne debatten har skapt æren for mer ”likestilling” er å ta litt hardt i. En kan vinkle det på en annen måte, nemlig at bedriftene ansetter dyktige ledere og flinke styremedlemmer. Mange av de dyktige er helt klart kvinner. Det er det liten tvil om. Forhåpentligvis kan denne positive trenden fortsette helt på egen hånd, uten at Stortinget vedtar lover og regler for kvoteringer. Et slikt regelverk trenger vi ikke, noe den positive utviklingen helt klart viser.

Det er Ukeavisen ledelse og næringsliv som gjengir undersøkelsen som dr.philos Marit Hoel har gjennomført. Av landets 250 største bedrifter er andelen kvinner i styre og ledelse økt fra 25 til 33,5 prosent i løpet av det siste året.
I 2001 hadde omkring halvparten av bedriftene utelukkende menn i ledelsen. I år er denne andelen 38,5 prosent.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer