Diverse, Magasin

FrP – som en hodeløs høne

Det finnes liberalister som fortsatt tror FrP har noen rester igjen av liberalisme, til tross for alt Hagen, Jensen og co. gjør for å bevise det motsatte. Nå har FrP gjort enda mer for å overbevise oss alle at partiet er virrer rundt som en hodeløs høne, helt uten ideologi.

FrP og regjeringen har uten store problemer laget en avtale om revidert nasjonalbudsjett, og i noen av de avisene som fortsatt utkommer fremstilles det som en sensasjon. Til tross for at FrP både i 1985 og i 1989 laget budsjettavtaler med hhv. Willoch- og Syse-regjeringen. Også Bondevik I laget avtale med FrP.

Men som Lberaleren tidligere har nevnt, de 3 opposisjonspartiene som hver for seg kan danne flertall med regjeringen kan også sammen danne flertall mot. Og det gjøres nå oftere og oftere. Slik styrer Hagen og Halvorsen Norge – fra tribunen.

For en liberalist er det om å gjøre at staten er så liten som mulig, fordi en stor stat med store skatter og avgifter er en innskrenkelse av individets personlige frihet; en av de naturgitte rettighetene individet har. Så selv om også liberalister må gjøre pragmatiske prioriteringer innenfor eksisterende budsjetter og system, så er det overordnede målet å slanke staten. Slik har det også vært for FrP – inntil nå. Man har alltid kunnet stole på at FrP går inn for konkurranseutsetting, privatisering og nedsalg av statlige eierandeler i privat næringsliv. Slik er det ikke lenger. Stoltenberg-regjeringen foreslo å redusere div. statlige eierandeler, noe som Bondevik II følger opp i sin stortingsmelding om statlig næringsvirksomhet m.v. Men nå har FrP plutselig snudd opp ned på tidligere standpunkter. FrP går ikke lenger inn for nedsalg; det overordnede målet om slanking av staten, redusere skattebyrder og øke omfanget av privat sektor gjelder plutselig ikke lenger. FrP er helt på linje med ex-marxisten Gerd-Liv Vallas LO. Og dette er blitt APs store kattepine i opposisjon. Hvordan kan Ap innta et standpunkt som virker mindre sosialistisk enn FrP? Liberaleren påstår at det er umulig, og derfor vil Ap, SV og FrP igjen danne flertall mot regjeringen. Tragisk!

Efter valget så Liberaleren store muligheter i det nye stortingsflertallet, uten SP på vippen. Men det er flere mulige flertall i Stortinget, et av dem er alliansen mellom de sosialdemokratiske partiene på Stortinget; Ap, SV og FrP. Vi vil gjette på at heller ikke KrF gråter over dette vedtaket. Dessverre ser det ikke ut til at media vil avkle FrP deres retorikk i forhold til partiprogrammets formuleringer. Det vil Liberaleren ta tak i, i en utvidet kommentar senere.

Det originalt sammensatte sosialdemokratiske flertallet har også laget en ny barnehavepolitikk, ved at FrP har løpt fra tidligere standpunkter og kommet SV imøte. Sammen har disse to tribunepartiene presset Ap inn på geledd. Hva handler barnehavepolitikken om?

Det skal være en makspris pr. barn på 1500,- kr./mnd og Full barnehavedekning innen 2005. Dette kan bety at tilskuddet til barnehaver vil dekke 80% av de totale utgiftene pr. barn.

Dette er en helomvending fra FrP. Tidligere ville partiet samle både kontantstøtte, barnetrygd og barnehavesubsidier i en samlet overføring til barnefamiliene. Så fikk det bli den enkelte families valg å være hjemme med barn, bruke dagmamma, barnepark, barnehave eller andre muligheter. Barnehaveloven skulle liberaliseres slik at det å bygge og drive barnehaver skulle bli enklere. FrPs fokus var at barns oppdragelse er foreldrenes ansvar, og at offentlige barnehaver ikke var spesielt positivt, hverken utfra dette ståstedet, eller det faktum at offentlig sektor blir for omfattende (se over). Idalet var foreldre som tar ansvaret, har frihet og mulighet til å velge, at barnehaver etc. er privat eiet og drevet, og at overføringsordningen er nøytral (barnehaveplass er en subsidiering av utearbeidende foreldre). Men med forliket, som de tre sosialdemokratene ikke vet hvordan skal gjennomføres (!) gjør FrP det stikk motsatte av det de tidligere har stått for.

Konsekvensen blir at flere private barnehaver kan gå konkurs (selv om Stoltenberg sier at det bare er å øke det offentlige tilskuddet nok!), eller alle barnehaver blir et statlig ansvar (som Siv Jensen (!) sa i Tabloid på TV2 idag 06.juni). Konsekvensen blir også at det offentlige – det være seg staten eller kommunene – får enda større kontroll over oppdragelsen av barn her i landet, ikke foreldrene. Borte er valgfriheten, slanking av statens ansvar (også på dette området), og en nøytral overføringsordning til samtlige barneforeldre.

Men konsekvensene stanser ikke der. For med dette vedtaket binder flertalls-opposisjonen regjeringens økonomiske handlefrihet kraftig. For det er ikke noe billig forlik, dette – selv om gjennomføringen er helt i det blå. Ingen, ikke engang kompromissmakerne, vet noe om tidsplanen for eller elementene i gjennomføringen.
På nok et område skal FrP være med på å pøse ut skattebetalernes penger, og det blir da vesentlig dyrere enn idag (siden staten nå skal dekke 80% av barnehavesubsidiene).

Hvilke konsekvenser får dette for den politikken regjeringen hadde tenkt å gjennomføre i perioden? Det kan f.eks bety at det blir mindre rom for skattelettelser – noe FrP vanligvis kjemper for (vi glemmer 1993-valgkampen et øyeblikk), og mindre til andre tradisjonelle FrP-prioriteringer, som helsevesen, politi og forsvar. Vi kan forestille oss populistene og de hemningsløse velgerfrierne Hagen og Jensen som i 2005 skal ta æren for barnehaveplass til alle, og samtidig kjefte på regjeringen for ikke å ha gjennomført satsning på politi, forsvar og helsevesen, og for ikke å ha innfridd løftene om skattelettelser. Selv om skylden for alt dette egentlig ligger hos Fremskrittspartiet.
I tillegg vil FrP altså bremse nedsalg av statlige eierendeler i næringsvirksomhet. Alt ialt er dette konsekvenser av denne sosialdemokratiske alliansens politikk som få ville trodd at FrP skulle skape flertall for før valget.

Hagen og Jensen er iferd med å skusle bort gode muligheter for å gjøre mye som FrP faktisk hadde på programmet før 2001-valget.

Men slik er det med populister. De virrer rundt som hodeløse høns, og inntar det standpunkt som til enhver tid kan gi velgergevinst. Helheten forsvinner, starlige utgifter øker, og renten vil gå opp. Vanlige folk får svi.

FrP vil ikke bli husket som partiet som fikk Norge til å ta et langt skritt i retning av liberalisme – men istedet for å ha skuslet bort muligheten til å ta dette skrittet.

Liberalismen beklager at Hagen og Jensen er omvendt til sosialdemokratisk populisme.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kai
Kai
19 years ago

Høyre selger ikke statsbedriftene for å kvitte seg med statskapitalisten. De investerer statens penger i utlandet. Statskapitalismen fortsetter uansett. Så kan man spørre om det er bedre å ha norsk statskapitalisme eller utenlandsk. For meg er det revnende likegyldig. Statskapitalisme er statskapitalisme. At Liberaleren ikke forstår dette og gjør Høyre og FrPs «forslag» til et liberalistisk spørmål er overraskende. I Norge har vi dessverre bare sosialdemokratiske partier, det er det norske folk vil ha. Så da blir det slik…

Per Aage Pleym Christensen
Per Aage Pleym Christensen
19 years ago

Jeg tror Kai her blander sammen to saker; salget av statsbedrifter og statlige eierandeler i næringslivet- og investeringene av av midlene fra Petroleumsfondet. Regjeringens stortingsmelding om statlig eierskap i næringslivet heter «Et mindre og bedre statlig eierskap». Regjeringens fagansvarlige er Høyre-statsråd Ansgar Gabrielsen. Hensikten er iflg. meldingen helt klart å redusere statens eierandeler i næringslivet. Man kan jo diskutere om dette er liberalisme eller tradisjonell Høyre-politikk. Ett er sikkert: Høyre er blitt langt mer opptatt av å slanke staten de siste 10 årene, enn man var før, selv om også Willoch-regjeringen solgte ut. Men efter bankkrisen da Gro nærmest overtok… Read more »

Kai
Kai
19 years ago

Jeg trodde Liberalen tenkte prinsipielt, men der tok jeg tydeligvis helt feil. Her er det tydeligvis viktigere hva Høyre skriver i sine stortingsmeldinger. Hva er den prinsipielle forskjellen mellom å eie aksjer i et aksjeselskap som Hydro eller et aksjeselskap som Coca-Cola? Går den prinsipielle forskjellen i antall aksjer i enkeltselskaper? Om staten putter pengene i et fond og overlater styringen til Norges Bank, eller om de mer eller mindre er passive eiere gjennom departementene er egentlig revnende likegyldig. Det er IKKE en statlig oppgave å drive spekulativ virksomhet med VÅRE penger, enten det er innlands eller utlands. Jeg trodde… Read more »

Per Aage Pleym Christensen
Per Aage Pleym Christensen
19 years ago

Kai tar feil. Jeg prøver ikke å forsvare Høyre. Mitt hovedanliggende her var å påpeke at et parti som hevder å være liberalistisk – FrP – har snudd helt rundt og nå vil stemme for det motsatte av det som står i partiprogrammet og som partiet alltid har ment og foreslått: At staten skal slankes ved at statlige bedrifter skal privatiseres og statlige eierandeler i næringslivet skal reduseres. Så til sammenblandingen: Ja, man kan godt si at staten ikke skal spekulere med folkets penger. Derfor bør Oljefondet snarest privatiseres, f.eks ved at det utdeles aksjer i fondet til alle nordmenn,… Read more »

Kai
Kai
19 years ago

Liberaleren tar feil. Høyre slanker ikke staten, de øker statens omfang. Dessverre er Liberaleren mer opptatt av partipolitikk enn ideologi og da går man lett i den fella og tror det som står i Høyres stortingsmeldinger… Hvorfor er det så fantastisk flott at staten selger aksjer i Hydro og bruker NØYAKTIG samme beløp til å kjøpe aksjer i Coca-Cola og andre utenlandske aksjer (eller pøser det ut på offentlig forbruk)? Liberaleren har av en eller annen merkverdig grunn kjøpt argumentet om at vi trenger handlingsreglen. Hva sier handlingsreglen? Jo, at vi trenger staten til å passe på våre penger. Det… Read more »

Kai
Kai
19 years ago

Og en ting til: Man må jo være stokk dum hvis man har stemt på FrP og trodd at FrP ville gå inn for å redusere offentlig sektor. De drev jo en valgkamp som gikk ut på at oljeinntektene skulle brukes til alt…

Per Aage Pleym Christensen
Per Aage Pleym Christensen
19 years ago

Tro det eller ei, Kai, men jeg vet om tidl. fremtredende medlemmer og kandidater for FRI som før stortingsvalget sa de ville stemme FrP – fordi FrP var det eneste partiet som utgjorde noen forskjell i norsk politikk…. Om vedkommende gjorde det, vet jeg ikke. Men du skal heller ikke glemme at det finnes gode liberalister inne i FrP, som sannsynligvis er for fanget av sitt partimedlemskap til å innrømme at det de driver med har lite med liberalisme å gjøre. Jeg skal ikke navngi noen, men kikk på det sentrale miljøet av rådgivere – så finner du opptil flere… Read more »

Fra arkivet