Ukategorisert

Se til Sverige

I Sverige skal homofile som lever i partnerskap få lov til å adoptere barn. Det avgjorde Riksdagen i går kveld.

I går kveld gjorde Riksdagen i Sverige et godt, men litt uventet vedtak. Homofile skal få lov til å adoptere, på lik linje med heterofile. Etter en seks timer lang debatt gikk et stort flertall inn for at homofile som har inngått partnerskap skal likestilles med heterofile par når det gjelder adopsjon.
Det er bare Nederland som tidligere har vedtatt at homofile skal få lov til å adoptere barn.

I Norge har vi liberalister blitt skjelt ut for dette standpunktet i mange år. Svært mange har ment at vi ikke har peiling på barneoppdragelse. Nå har altså Sverige vedtatt det vi skjelles ut for.

Vedtaket i Sverige bør få konsekvenser for Norge også. Debatten bør blomste opp. Det er også viktig at debatten får en annen tone enn den har hatt. En skal ikke regnes som spedalsk fordi en vil likestille heterofile og homofile par. Sveriges holdning bør virke positivt også for oss i Norge.

Liberaleren har ingen problemer med å gratulere Riksdagen med et glimrende vedtak. Nå bør Norge komme etter.

Mest lest

Arrangementer