Ukategorisert

Ja til skolepenger !

Flere og flere foreldre vil i fremtiden kreve å få betale skolepenger for å gi ungene en best mulig skole, til tross for at loven ikke tillater dette.

Økonomien i svært mange kommuner er svært trang. Det går utover mange grupper, også barn og unge som går i skolen. Skolebygningene er i dårlig forfatning. Utstyret som brukes gjennom skoledagen er elendig. PC er for mange i skolesammenheng et fremmedord, selv om veldig mange unge har tilgang på datautstyr privat. Konklusjonen er at det ikke står så godt til i norsk skole, i hvert fall ikke så bra som det sies i valgkamper og festtaler.

Det at det finnes store problemer i oppgaver det offentlige ”skal” ha ansvaret for er et tankekors. Norge er en av de landene som bruker mest penger i overføringer til kommuner og fylkeskommuner, som igjen skal brukes til blant annet skole og helse. Det at disse overføringene ikke når frem til brukerne er et tankekors. Det sier også litt om prioriteringene til lokalpolitikerne. De kan ikke være spesielt gode. Det må også være noe galt med organiseringen av offentlig sektor.
La oss bruke et eksempel fra Finnmark. Der har fylkeskommunen vel 600 millioner kroner i inntekter. Det koster vel 300 millioner å drive de videregående skolene i fylket. Likevel raser debatten om nedleggelser av skoler. Konklusjonen er at pengene må bli rotet bort på andre områder.

Liberaleren har tro på private løsninger, også i skolesammenheng. Det kan umulig bli verre enn det er i dag. Private løsninger vil gi valgfrihet, konkurranse og større frihet. Det vil komme alle skoleelvene til gode. Dessverre er det et godt stykke før vi kommer dit.

Denne uken har foreldre ved en skole sør i landet ønsket å betale inn skolepenger for å gi skolen i sitt lokalsamfunn bedre rammevilkår. Loven tillater ikke dette. Likevel vil en sum på 200 kroner per måned doble driftsbudsjettet for den omtalte skolen. Det vil bety masse for alle ungene. Liberaleren har sans for ordningen med skolepenger som sivil ulydighet. Det kan være smart av foreldrene å gjøre opprør mot dagens skolesystem. Det vil sette fokus på kommunale prioriteringer, men også sette dagens system under press.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer