Ukategorisert

Penger til norske filmer

Det lages norske filmer som aldri før. Ofte er de finansiert med tilskudd fra statsbudsjettet. Det er på tide å avvikle subsidier til filmproduksjon.

Selv om det de siste årene har vært omorganisering på både organisering av statens engasjement i norske filmer og støtteordningene, gis det fortsatt store tilskudd. Filmprodusentene kaller neste år en opptur for norsk film. Vi kaller det sløsing med offentlige midler.

Det er ventet mer enn 10 premierer på norsk produserte langfilmer neste år. Norsk Filmfond delte i dag, torsdag 13. juni, ut 30 millioner kroner i støtte til seks nye filmer. Hittil i år har hele 13 langfilmer fått offentlig støtte.

Liberaleren er av den formening at offentlige midler ikke skal brukes på film. Dette må markedet altså tilbud og etterspørsel klare selv, for å si det på en enkel måte. De ulike filmproduksjonene må også bli flinkere til å få privat næringsliv til å støtte de ulike prosjektene. Det vil de gjøre hvis det er økonomi i hvert enkelt prosjekt. Vi skal ikke påstå at filmene har vært for dårlig til nå, men konkluderer med at få har investert penger i film. Denne trenden er faktisk på tur til å snu. Mange tror det kan komme av filmen ”Elling”.

Statens støtteordninger gjør sitt til at det lages filmer markedet ikke vil ha. Det filmeksperter kaller for opptur neste år, kan fort bli en nedtur for alle som liker god film. Staten har nemlig brukt altfor mye penger på prosjektene, til at filmskaperne er avhengig av et stort publikum.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer