Ukategorisert

Sentrale oppgjør best ?

Næringslivet gjør seg selv en bjørnetjeneste hvis de krever lokale lønnsforhandlinger. Det mener Statistisk sentralbyrå, som har beregnet hvordan lokale og sentrale oppgjør virker på konkurranseevnen til bedriftene.

Liberaleren har i mange sammenhenger tatt til ordet for lokale forhandlinger, istedenfor de sentrale som finner sted i dag. Vi har tatt vårt standpunkt utfra et prinsipielt ståsted, men tror også bedriftene og arbeidstakerne vil tjene på ei slik ordning.
Det var faktisk overraskende å registrere at Statisk sentralbyrå er uenig med oss.

–For svaret er helt klart, sentrale lønnsoppgjør sikrer industriens konkurranseevne, lokale oppgjør gjør det ikke, sier forsker Roger Bjørnstad i Statistisk sentralbyrå.
Bjørnstad sier at Yngve Hågensen og Karl Glad på 90-tallet også var garantister for moderate oppgjør. Nå ønsker han mer av det samme, dersom hensynet til norsk konkurranseevne er viktig.
–Sentrale oppgjør er det billigste for landet, det gir langt lavere lønnsvekst totalt enn modellen med forbundsvise oppgjør, slik det er vanlig i europeiske land og slik vi har hatt i år, sier Bjørnstad til NRK.

Vi mener et arbeidsforhold skal være basert på frihet mellom hver enkelt arbeidstaker og bedriften. Den friheten kan en kun få vet at alt skjer lokalt, nærmest mulig bedriften og arbeidstakeren. Kun lokale forhandlinger kan gi den friheten.
Liberaleren mener også at hver enkelt bedrift og dens ansatte er best i stand til å skjønne hva som tåles i lønnsforhøyelser. Med lokale forhandlinger, vil bedrifter som går godt kunne gi økt kompensasjon. Går bedriften dårlig et år, vil kompensasjonen bli mindre. På den måten kan konkurranseevnen reguleres på en praktfull måte, uten at sentrale ”byråkrater/tillitsmenn” forhandler på vegne av bedrifter og ansatte de ikke har muligheten å skjønne. La meg gi et eksempel: Hotell og restaurantarbeiderforbundet i Oslo kan umulig vite den økonomiske situasjonen til for eksempel Karasjok Rica Hotel. Dermed bør de heller ikke forhandle på vegne av dette hotellets ansatte.

Liberaleren har tro på lokale løsninger, og det prinsippet står fast hos oss, selv om Statistisk sentralbyrå er uenig.

Mest lest

Arrangementer