Ukategorisert

Opera til 3,3 milliarder kroner

Stortinget vil i kveld vedta at det skal bygges et nytt operahus i Bjørvika til en pris av maksimalt 3,3 milliarder kroner.

Det er en katastrofe at politikerne bruker så mye av mine og dine skattepenger på et slikt prosjekt. Selvsagt kan en si at ordet katastrofe er å ta litt i, men sløsing med skattebetalernes penger er katastrofe. Det er tross alt penger staten stjeler fra deg og meg.

Etter en rekke vedtak og mye fram og tilbake, kan arbeidet med å forberede selve byggingen av arkitektkontoret Snøhettas vinnerutkast omsider ta til. Byggetiden er stipulert til fem år og deretter følger ett år til installering av utstyr, opplæring og gradvis bruk av nybygget.
Åpningsforestillingen skal arrangeres med pomp og prakt i september 2008. Det er Statsbygg som skal styre prosjektet innenfor en ramme på 2,83 milliarder kroner, målt i dagens kroneverdi. I tillegg er det avsatt en sikkerhetspott på 500 millioner som kan utløses av Kultur- og kirkedepartementet og Arbeids- og administrasjons-departementet i fellesskap.

Liberaleren er ikke imot opera, men det bør bygges i privat regi. Våre motstandere vil hevde at ingen private vil bla opp så mye penger. Tja, hva så ? Da er det ikke markedet for en svær opera i Norge, noe politikerne bør ta i betraktning når Stortinget gjør sitt vedtak. Er det ikke markedet, så er det ikke markedet. Enkelt og greit.

Liberaleren er motstander av statlige bevilgninger til en ny opera. Vi er mot tyveri, og dette prosjektet skal finansieres av skattepenger, som er tatt av politikerne fra folk flest. Skatt er og blir tyveri, uansett hvor godt formål som skal finansieres.

Tags:

Mest lest

Arrangementer