Ukategorisert

Kun frihandel hjelper

I dag åpnet Verdensbanken sin konferanse i Oslo, et møte som på forhand har fått mye omtalt. Mest av frykt for konfrontasjoner mellom demonstranter og politiet.

Verdensbaken er blitt kritisert i forkant av møtet. Det er mulig Verdensbanken ikke har gjort nok i sitt arbeid mot fattigdom. Likevel er det begrenset hva som kan gjøres. Det finnes nemlig ingen enkle løsninger på problemet. Det vil bestandig finnes rike og fattige land, på samme måte som det finnes mennesker med mye penger og mennesker med mindre ressurser.

Liberaleren tror likevel svaret for mindre fattigdom er økonomisk vekst. Det finnes mange som er uenig med oss. De vil ikke ha veksten, men ønsker å fordele godene som finnes på en bedre måte. Det er selvsagt en god tanke, men lar seg aldri gjennomføre i praksis.
Økonomisk vekst er grunnlaget for bedre kår, også for den fattige delen av verden. Det gjøres best gjennom handel. Liberaleren ønsker mer frihandel. Det betyr at ”de rike” må lette på importvernet. Vi må ikke beskytte egene bedrifter og egene produkter, slik som i dag. Proteksjonisme hjelper i hvert fall ikke de fattige.

Frihandel bør ikke være et begrep som bare brukes i festtaler. Det bør gjennomføres i praksis. Først når utviklingslandene får muligheten til å selge sine varer, vil det bli en positiv økonomisk utvikling. En bør ikke være økonom for å skjønne dette.

For øvrig ønsker vi Verdensbanken lykke til med konferansen. La oss håpe liberale løsninger debatteres.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer