Ukategorisert

Ønsker mer registrering

Forsvaret ønsker å lage et DNA-register over militært personell, også vernepliktige. Datatilsynet har heldigvis sagt nei.

Ifølge Aftenposten sendte forsvaret en søknad til Datatilsynet i mars om å få ta blodprøver av vernepliktige og offiserer til registeret, som skal brukes til å identifisere døde i en stridssituasjon.

Argumentene for et slikt register gjøre med gode hensikter, nemlig å gjøre det enklere å ”gjenkjenne” døde i en krisesituasjon. Et slik argument kan gå inn hos de fleste fordi det ikke høres farlig ut, ikke farlig i det hele tatt. Likevel vet alle at slik registrering kan misbrukes. Det er betenkelig at staten prøver gjennom forsvaret å etablere et slikt register. Selv staten bør tenke på personvernet.

For sikkerhets skyld kan vi nevne at Datatilsynet har avslått søknaden fordi de mener et slikt register vil stride mot personopplysningsloven.

Liberaleren er og har alltid vært svært skeptisk til ulike ordninger med registreringer. Hensynet til personvernet må komme i første rekke, uansett hvor ”godt formål” et register skal brukes til.
Norge har ikke brukt for et nytt register !

Tags:

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Elling Disen
Elling Disen
19 years ago

Og hva er galt med DNAregister for identifiering i krig : För fikk vi jo en metallbrikke rundt halsen.
Selvfölgelig kan registeret teoretisk sett misbrukes men det kan jo all digital info..
Å skrike på personvern og individets integritet når en krig har utbrutt, er jo latterlig..
I et effektivt digitalt organisert samfunn er jo selvfölgelig nesten all info lagret med ulik grad av sikkerhet. Kan vi ikke stole på den militäre datasikkerheten, burde vi ikke stole på digital lagring av skatteinngang og medisinske journaler..

PerAnton Rønning
PerAnton Rønning
19 years ago

Elling Disen har et poeng. En krigssituasjon er dramatisk forskjellig fra en fredssituasjon. Når krig bryter ut må prinsippet være å bekjempe fienden, og dette må skje mest mulig koordinert. Det er ingen stor forskjell på å bære en dødsbrikke rundt halsen og det å ha lagret sin DNA profil. Dette gjelder jo særlig hensynet til identifisering av falne, og dersom dødsbrikken er borte – har man lite å gå på. Jeg mener kommentatoren er litt for paranoid på dette, jeg ser ikke for meg den store blekkspruten Staten som her på en utspekulert måte benytter forsvaret som en brekkstang… Read more »

Marianne V Hansen
Marianne V Hansen
19 years ago

Jeg mener Liberaleren skriver det som MÅ skrives. Det er ikke uten grunn at Datatilsynet sa nei til søknaden.

Fra arkivet