Ukategorisert

Ønsker mer registrering

Forsvaret ønsker å lage et DNA-register over militært personell, også vernepliktige. Datatilsynet har heldigvis sagt nei.

Ifølge Aftenposten sendte forsvaret en søknad til Datatilsynet i mars om å få ta blodprøver av vernepliktige og offiserer til registeret, som skal brukes til å identifisere døde i en stridssituasjon.

Argumentene for et slikt register gjøre med gode hensikter, nemlig å gjøre det enklere å ”gjenkjenne” døde i en krisesituasjon. Et slik argument kan gå inn hos de fleste fordi det ikke høres farlig ut, ikke farlig i det hele tatt. Likevel vet alle at slik registrering kan misbrukes. Det er betenkelig at staten prøver gjennom forsvaret å etablere et slikt register. Selv staten bør tenke på personvernet.

For sikkerhets skyld kan vi nevne at Datatilsynet har avslått søknaden fordi de mener et slikt register vil stride mot personopplysningsloven.

Liberaleren er og har alltid vært svært skeptisk til ulike ordninger med registreringer. Hensynet til personvernet må komme i første rekke, uansett hvor ”godt formål” et register skal brukes til.
Norge har ikke brukt for et nytt register !

Tags:

Mest lest

Arrangementer