Ukategorisert

Skremmende

Nyvalgt leder Per Steinar Osmundnes i KrFU mener at homofile kan kureres. Det er skremmende at slike holdninger fortsatt finnes.

KrFU har gått i konservativ retning. Organisasjonen vil konsentrere seg om verdispørsmål det kommende året. Betyr det hakking på homofile og lesbiske, er det svært trist. Per Steinar Osmundsen bør gripe fatt i andre saker enn det han legger opp til.

På spørsmål fra Dagbladet om han tror homofile kan kureres sier Osmundnes:
–Jeg tror det når de selv forteller det har skjedd. Jeg stoler på mennesket.
Det hører med til historien at han prøvde å trekke uttalelsen tilbake noen timer etterpå fordi homofile og lesbiske reagerte på utspillet.

Liberaleren har gang på gang forsvart retten til å være homofil og lesbisk. Det skal være unødvendig å bruke tid, energi og spalteplass på disse sakene. Vi lever i 2002 og alle med en annen legning skal ha like rettigheter og muligheter som alle andre. Seksuell legning skal ikke ha noe å si.

Alle vet at KrFU har vært skeptiske til vårt standpunkt. Det er ikke noe nytt. Likevel skal organisasjonen ha ros for å ikke ha frontet ”homosaken” spesielt høyt de siste årene. Det er gledelig, og viser at kristen ungdom også kan være menneskelig. Den nye lederen er tydeligvis ikke like tolerant og det beklager Liberaleren på det sterkeste.

Mest lest

Arrangementer