Ukategorisert

Bekjemper ikke rasisme med lover

Regjeringen vil ha strengere tiltak mot diskriminering av etniske minoriteter på utesteder. Diskriminering kan føre til inndragning av skjenkebevillingen.

Dette er et av de mer synlige forslagene i regje-ringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Planen ble presentert mandag av fire statsråder, og blant de konkrete forslagene er at regjeringen vil legge fram et lovforslag om at utestedsdiskriminering kan føre til inndragning av skjenkebevilling.
Tankene fra regjeringen er godt ment, men kampen mot rasisme kan ikke kjempes og vinnes med lover, regler og reguleringer.

Liberaleren vil gripe fatt i ”utestedsdiskrimineringen”. Det er helt sikkert en god tanke bak forslaget. Likevel har vi ingen tro på at dette hjelper. I tillegg er det et brudd på friheten til hver enkelt uteplass, som faktisk bør få bestemme hvem som skal være gjester eller ikke. La oss bruke et eksempel fra fotballen: Hvis Liberaleren eier en fotballpub, der vi kun ønsker Liverpool-tilhengere, da bør vi ha rett til å nekte en fan av Manchester United til å komme inn. Det trenger ikke å være fornuftig. Likevel må det være vår rett.

Liberalister er en politisk gruppe som gjør det som står i vår makt til å bekjempe rasisme. Vi ønsker ikke å skille mennesker utfra blant annet hudfarge. Likevel er det vanskelig å svelge regjeringens nye utspill for å bekjempe problemet med rasisme. Det stikker langt mer dypere enn hvem som skal slippe inn på en uteplass eller ikke.

Ja til et fargerikt fellesskap, men la oss få det uten flere lover !

Regjeringen varsler også at den vil komme med forslag til endring av rasismeparagrafen i straffeloven slik at det blir lettere å straffeforfølge bruk av rasistiske symboler.
Regjeringen har også satt et mål for Aetat om at minst 60 prosent av de registrert arbeidsledige innvandrere skal i jobb.
Samtidig vil staten gå foran med et godt eksempel og blant annet kreve at alle statlige virksomheter skal innkalle minst en søker med innvandrerbakgrunn til intervju ved ansettelser, forutsatt at søkeren er kvalifisert til stillingen.
Av de 47 tiltakene som foreslås i handlingsplanen, dreier 17 seg om politi og rettsvesen.

Hadde lovverket kunne hindre rasisme, ville disse tiltakene ha vært innført for lenge siden. Som liberalist har jeg lite tro på denne handlingsplanen mot rasisme og diskriminering.

Mest lest

Arrangementer