Ukategorisert

La oss åpne grensene

Utlendingsdirektoratet, UDI, er i skuddet som aldri før etter at TV2 avslørte en advokatfullmektig som ”jukser” systemet.

Liberaleren innrømmer at innslaget som avslørte advokaten var god journalistikk av TV2. Etter at innslaget ble sendt har denne saken dominert media i Norge. Vi er likevel ikke i sjokk. Norge har så strenge regler på dette området, at litt ”juks” må en forvente. Både advokater, men også flyktningene kan tjene på å være litt på kant med lovverket.

Det er på tide politikerne tør å ta en diskusjon om grensene skal åpnes helt. Som liberalist bør vi være for fri innvandring, fri flyt av mennesker over grensene. Det kan sikkert være noen få ulemper med et slikt skifte, blant annet integreringspolitikken. Likevel er det slik vi ser det langt flere fordeler. Mangel på arbeidskraft er blant annet et av momentene.

Liberaleren har ikke tro på massemønstring over de norske grensene dersom det ble fri flyt. Til det ligger Norge for lite sentralt til. EØS-avtalen gir tilgang for fri flyt av arbeidskraft. Likevel innvandreres vi ikke av Spanjoler eller andre fra EU/EØS området.

Med fri innvandring måtte politikerne også ha opphevet økonomiske tilskudd og sosiale ordninger, som blant annet flyktninger får når de kommer inn i landet. Vi har ingen ønske om økte offentlige utgifter, selv om vi er for fri innvandring. Regelen bør være at folk må klare seg selv uten å være avhengig av statlig hjelp. Skeptikerne vil påstå at dette vil føre til mye fattigdom. Vi tror fri innvandring ville ha ført til økonomisk vekt i form av mer verdiskapning og denne veksten ville ha kommet våre nye landsmenn til gode.

Det finnes liberale mennesker som er prinsipielt for åpne grenser, men som ikke vil åpne Norge før andre land gjør det samme. Til de kan vi si følgende: Hvis ikke vi tør å ta diskusjonen om fri innvandring, hvem i all verden skal da gjøre det ?

For øvrig ønsker vi advokatfullmektig Terje Tune og Utlendingsdirektoratet, UDI, en fortsatt god sommer.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer