Ukategorisert

La NRK styre seg selv

Det er bråk i NRK. Styret vil omorganisere. Det betyr at noen distriktskontor er i fare, men politikerne griper inn.

Et forslag går ut på at NRKs distriktskontorer i Finnmark, Sogn og Fjordane, Vestfold og Buskerud ikke lenger skal være selvstendige enheter, men slås sammen.
Mindre ledelse, mer journalistikk, sies det i rapporten. Nye radiotilbud og større tilstedeværelse i distrikts-Norge, er hovedpunktene. Det foreslås å flytte ut ressurser fra Marienlyst, i form av spesialmedarbeidere og i form av øremerkede riksreportere.
Det foreligger flere forslag for organisering av distriktskontorene, men alle forutsetter at minst tre blir nedlagt.

Forslaget høres fornuftig ut for oss som ikke lever i NRK-systemet. Det å desentralisere er en god løsning, selv om det betyr mindre makt til sjefene.

NRK har vært igjennom ei omstilling de siste årene. Bedriften er blant annet blitt et aksjeselskap, selv om staten eier aksjene. Det bør likevel betyr at politikerne har fått mindre makt over bedriften. Det er positivt. Politikerne bør holde fingrene unna NRK.

Vedtektene i bedriftene gir politikerne makt til å gripe inn dersom det foreslås store endringer i strukturen. Flere politikere ønsker å benytte denne retten i forbindelse med denne saken. Svært mange politikere i distriktene er imot omorganiseringen.

Liberaleren ber politikerne holde seg unna denne saken. La NRK styre seg selv. De vet best hvor skoen trykker. Omorganiseringen i NRK hører ikke hjemme i Stortinget. Klarer ikke politikerne holde fingrene unna denne gangen heller, er det et nytt signal om privatisering av rikskanalen. Ei privatisering Liberaleren har ventet på i mange år.

Mest lest

Arrangementer