Ukategorisert

Hagen endrer politikk

Fremskrittspartiet har endret holdning til bistand, og vil nå overføre oljeinntekter til land i den tredje verden.

I bistandspolitikken har Fremskrittspartiet hatt troverdighet. Redusert bistand og mer frihandel har vært nøkkelordene for partiet. Dette er nå snudd opp ned. Carl I Hagen har dessverre skiftet mening.

«Statlig tvungen uhjelp må avskaffes», står det i Fremskrittspartiets program for 2001-2005. Men du skal ikke lenger enn til 2002 for å se at pipen har fått en annen lyd.
–Vårt argument mot u-hjelp har vært at vi trenger pengene hjemme. Men med dagens oljeinntekter går det ikke an å si at vi ikke har råd til u-hjelp, sier Fr.p.s utenrikspolitiske talsmann, Morten Høglund, til Aftenposten.
Partiet er særlig positivt til å bruke bistandspenger på helse, utdannelse og katastrofehjelp.

Snakk om snuoperasjon. Dette bare forsterker inntrykket av Fremskrittspartiet som et sentrumsparti. Liberalismen dør ut i partiet, i den grad den har vært tilstede de siste årene.

U-hjelp eller andre overføringer fører til passivitet. Det gjelder både bistandshjelp til U-land og distriktsstøtte til for eksempel Nord-Norge. Liberaleren trodde det etter hvert var blitt ”brei” enighet om dette. Fremskrittspartiet skuffer.

Liberaleren er fortsatt imot bistand over offentlige budsjetter. Det blir galt å overføre penger staten stjeler fra skattebetalerne, selv om pengene går til ”en god sak”. Vi har tro på frihandel. Det at utviklingslandene får muligheten til å selge varene sine i markedet må være ei mye bedre løsning.

Mest lest

Arrangementer