Ukategorisert

Hagen endrer politikk

Fremskrittspartiet har endret holdning til bistand, og vil nå overføre oljeinntekter til land i den tredje verden.

I bistandspolitikken har Fremskrittspartiet hatt troverdighet. Redusert bistand og mer frihandel har vært nøkkelordene for partiet. Dette er nå snudd opp ned. Carl I Hagen har dessverre skiftet mening.

«Statlig tvungen uhjelp må avskaffes», står det i Fremskrittspartiets program for 2001-2005. Men du skal ikke lenger enn til 2002 for å se at pipen har fått en annen lyd.
–Vårt argument mot u-hjelp har vært at vi trenger pengene hjemme. Men med dagens oljeinntekter går det ikke an å si at vi ikke har råd til u-hjelp, sier Fr.p.s utenrikspolitiske talsmann, Morten Høglund, til Aftenposten.
Partiet er særlig positivt til å bruke bistandspenger på helse, utdannelse og katastrofehjelp.

Snakk om snuoperasjon. Dette bare forsterker inntrykket av Fremskrittspartiet som et sentrumsparti. Liberalismen dør ut i partiet, i den grad den har vært tilstede de siste årene.

U-hjelp eller andre overføringer fører til passivitet. Det gjelder både bistandshjelp til U-land og distriktsstøtte til for eksempel Nord-Norge. Liberaleren trodde det etter hvert var blitt ”brei” enighet om dette. Fremskrittspartiet skuffer.

Liberaleren er fortsatt imot bistand over offentlige budsjetter. Det blir galt å overføre penger staten stjeler fra skattebetalerne, selv om pengene går til ”en god sak”. Vi har tro på frihandel. Det at utviklingslandene får muligheten til å selge varene sine i markedet må være ei mye bedre løsning.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Elling Disen
Elling Disen
19 years ago

Jeg er enig i at Fremskrittspartiet skuffer i retorikken. På den annen side er Hagen langt fra Norgesrekord i brutte löfter og opportunisme. Alle steker valgflesk og bedriver taktikk. Bare FrP kan endre kursen i liberal retning og for å komme i posisjon behövs litt list og lempe. Det går ikke å stille om til en konsekvent liberal politikk over natta, det krever år av intelligent styre og en retorikk som sikrer velgerstötte. Se det som en måte å jafse velgere fra KrF på.

Per Aage Pleym Christensen
Per Aage Pleym Christensen
19 years ago

Er det noe poeng å endre standpunkt «for med list og lempe» å nærme seg andre partier, når FrP aldri har hatt troverdighet som «uhjelpspartiet»? Selvsagt ikke! FrP har tvert imot hatt troverdighet på sin politikk om at bare handel kan hjelpe u-landene til å stå på egne ben. Bistand vil bare gjøre disse landene mer avhengig av fortsatt pengestrøm. Efter de siste årenes snuoperasjon på område efter område var det bare uhjelpen og kulturpolitikkend er FrP skilte seg ut fra de andre partiene. Slik er det ikke lenger. Og hvis hensikten her var å nærme seg KrF? Hvor vellykket… Read more »

Elling Disen
Elling Disen
19 years ago

Sterkt begrenset men presis uhjelp i form av grunnleggende oppläring og AIDSmedisiner er vel ingen direkte dum ide så lenge det stopper ved det.
Når det gjelder annen form for uhjelp, holder jeg selvfölgelig helt med deg.

Taktikk er helt livsnödvendig for maktutövelse og spesielt om en har en radikal agenda – som forhåpningsvis FrP. Skal det ikke mer til for å lokke KrF-velgere, er det verdt prisen. De aller fleste nordmenn önsker seg noen form for uhjelp og noen milliarder per år er lommepenger.
Det er modernisering og privatisering av fedrelandet som er det store målet.

Per Aage Pleym Christensen
Per Aage Pleym Christensen
19 years ago

Hvis det er modernisering og privatisering av fedrelandet som er det store målet, da må jeg bare spørre deg: Hvorfor har FrP stemt imot å gi regjeringenen fullmakt til nedsalg av statens eierandeler i det private næringslivet?

Som vanlig i denne stortingsperioden: Stikk i strid med partiprogrammet, og all FrPs tradisjon om konkurranseutsetting, privatisering og krymping av staten.

Fra arkivet