Ukategorisert

Vil øke kjøttkvotene

Regjeringen vil at kvotene for innførsel av kjøtt til Norge skal økes til det tredobbelte. Hvorfor ha kvoter ?

I dag er kvoten på 3 kilo kjøtt. Hvis regjeringen får det som den vil, kan folk snart ta med seg 10 kilo.

Det er hyggelig at regjeringen vil liberalisere regelverket, men hvorfor finansministeren ville ha kvoter i det hele tatt er rart. Spesielt med tanke på hans egen argumentasjon.

–Jeg synes det er viktig at Tollvesenet ikke bruker tiden sin på å gjøre folk som kjøper en kilo for mye, til smuglere. Det må være kvoter som det er mulig å leve med, sier finansminister Per-Kristian Foss.
Umulig å være uenig i essensen i denne tankegangen.

–Det er grenser for hvor mye kjøtt man kan spise, sier Foss.
Også denne påstanden er Liberaleren enig i. På bakgrunn av dette er det rart at han ønsker kvoter i det hele tatt. Det er rett og slett begrenset hvor mye kjøtt jeg og deg kan spise. Vi hadde ikke tatt utrolige mengder over grensene, selv om loven tillate dette.

Vi må legge til at finansministeren mener det kun skal være til eget forbruk. Vi ønsker også andre muligheter. Der er den store uenigheten mellom Liberaleren og statsråden.

Vi skal glede oss over at regjeringen ønsker en liberalisering. 10 kg er betydelig bedre enn 3 kg. Likevel hadde fri flyt vært det helt optimale.

Vi kan også nevne at regjeringen vil oppheve restriksjoner på andre varer det hittil har vært begrensninger på, som blomster og grønnsaker. Forslaget skal nå ut på høring.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer