Ukategorisert

Snill mot distriktene ?

Regjeringen har sørget for en rekke nye arbeidsplasser til distriktene den siste tiden. Spesielt Nord-Norge har blitt til gode sett.

Flere statlige etater skal flyttes eller etableres i distriktene for å hjelpe ulike kommuner som sliter med både arbeidsledighet og fraflytting. For å hjelpe disse kommunen har staten fastsatt et prinsipp om å legge arbeidsplasser og nye etater til disse kommunene. Vardø har blant annet fått god drahjelp av Samarbeidsregjeringen.

Liberaleren er av natur rimelig skeptiske til statlige etater. Det betyr som regel nye regler og offentlige utgifter, gjerne i form av sløsing med skattepenger. Tvert imot burde Samarbeidsregjeringen ha sørget for en rekke nedleggelser og omorganiseringer av statlige etater. De skal ha en vis ros for å omorganisere, i hvert fall til en vis grad, men hvorfor politikerne skal være ”snill” og gi arbeidsplasser, som ikke trengs, til distriktene er uforståelig.

Hvis regjeringen og politikerne likevel ”må” opprettholde statlige etater eller lage nye, bør disse legges til området hvor det er gunstigst å være. Med gunstig mener vi minst mulig sløsing med de økonomiske ressursene.

Husk: Skatt er fortsatt tyveri !

Mest lest

Arrangementer