Ukategorisert

Billigere studielån i nord

De siste 13 årene er studielån for nesten en milliard kroner ettergitt i Nord-Troms og Finnmark for å få folk til å flytte nordover.

Siden ordningen ble innført, har den bidratt til å få folk med fagkunnskap til området, ifølge Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Folk får nedskrevet inntil 16 500 kroner hvert år om de bor i Nord-Troms eller Finnmark.
Dette er en del av tiltaksonen som den nordligste landsdelen nyter godt av. I tillegg består tiltaksonen av blant annet lavere skatt og fritak for arbeidsgiveravgift.

Forsker Sveinung Eikeland mener ordningen med nedskriving av studielån er vellykket. Det kan han ha rett i. Likevel har den nordliste landsdelen opplevd betydelig fraflytting de siste 13 årene. En kan selvsagt si at fraflyttingen har vært større dersom denne og de andre ordningene i tiltaksonen ikke hadde vært innført.

De aller fleste i Nord-Troms og Finnmark vil ikke røre på noen av ordningene i tiltaksonen. De vil bevare disse, aller helst forbedre ordningene. Selvsagt kan en forstå det, ettersom tiltakene har en del å si for hver enkelts privatøkonomi, spesielt hvis en sammenligner med folk sør i landet. Det er mye gunstigere å bo i Nord sammenlignet med andre deler av landet. Likevel rammer ordningen med nedskriving av studielån kun noen få, mens den betales av storsamfunnet. Den skaper også ulike konkurransevilkår.
Liberaleren ønsker å legge ned eller privatisere Statens Lånekasse. På bakgrunn av dette ville denne ordningen ha blitt avviklet for befolkningen i nord.

Skatte – og avgiftslettelsene som ”nordlendingene” får er vanskeligere å argumentere imot. Selvsagt skaper også de ulike konkurransevilkår, men ettersom skatt er tyveri, bør vi som er imot at staten stjeler være glad for hver enkelt som får skattelettelser. Vi bør også oppmuntre politikerne til å videreutvikle de gjeldende skattereglene i nord til andre deler av landet. Tenk deg null arbeidsgiveravgift i Oslo. Det hadde vært mat for mons.

Tags:

Mest lest

Arrangementer