Ukategorisert

Færre søker siviltjeneste

Stadig færre søker om siviltjeneste. På to år er det blitt 30 prosent færre som ønsker å avtjene siviltjeneste i stedet for alminnelig verneplikt.

Det er rart at færre søker siviltjeneste, ettersom reglene for å få slik tjenester er mye enklere i dag enn det var for få år siden. I dag er det kun å underskrive noen få skjemaer. Tidligere måtte hver enkelt gjennom blant annet tøffe politiavhør. De aller fleste trodde regelendringen ville føre til at flere valgte siviltjeneste. Slik har det ikke blitt.
Selvsagt kan tallene skjule en sannhet. Nemlig at flere ungdommer blir totalnekter og velger fengsel foran verneplikten. Liberaleren har likevel ikke tro på ei slik utvikling, selv om det hadde vært gledelig.

Liberaleren er motstander av verneplikten, både den sivile og den militære. Det er tvang uansett hvilken løsning staten påtvinger hver enkelt. Likevel er det greit å ha et tilbud om siviltjeneste for de som er pasifister. Skal vi fortsatt ha tvungen militærtjeneste, bør det være ei alternativ ordning for alle som overhode ikke ønsker å bære våpen.

Samtidig som stadig færre ungdommer blir sivilarbeidere, har en arbeidsgruppe i Forsvarsdepartementet foreslått å avskaffe siviltjenesten. Vi advarer mot en nedleggelse, uten at hele verneplikten fjernes. Pasifistisk ungdom må få et alternativ. Hvis dette alternativet ikke gis, vil svært mange saker gå sin gang i rettssystemet. Det vil staten neppe være tjent med.
Det finnes kun et eneste rimelig alternativ, nemlig å avvikle hele ordningen med verneplikt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer