Ukategorisert

Mye smugling på Gardermoen

Hver femte passasjer smugler vin, sprit eller tobakksvarer når de kommer til Gardermoen fra utlandet.

Det merkeliste er at politikerne syns dette er rart.
Det er helt forståelig at folk tar med seg varer fra utlandet. For å forstå det, er det bare å sjekke norske priser på blant annet tobakk, vin og sprit.

Det går fram av tall for første halvår i år, som Dagsavisen har hentet inn fra Oslo og Akershus tolldistrikt og Oslo Lufthavn Gardermoen.
Det kom 1.544.992 passasjerer til Gardermoen fra utlandet i løpet av årets første seks måneder. Bare 7.933 av disse gikk på rød sone for å fortelle det hadde med seg over tillatt kvote.

Det finnes kun en eneste måte å få bort smuglingen på, uansett om det er smugling via Gardermoen med flytrafikk, over grensen med bil eller båttrafikk. Nemlig å sette ned avgiftene kraftig, slik at de norske prisene blir konkurransedyktig med utlandet. Da hjelper det ikke med reduksjon i avgiftene på noen få prosenter. Det må kraftigere lut til.

En annen ting Liberaleren vil gripe fatt i er handel over grensene. Det er rart en slik trafikk har fått et fy stempel. Det burde ha vært en helt naturlig ting å ha fri flytt over grensene, uansett om det innbefatter varer eller mennesker. Handel er en veldig gammel tradisjon. Se bare på pomorhandel mellom russere og nordmenn i Øst-Finnmark. I 2002 burde denne handelen ha vært akseptert. Selvsagt har vi forståelse for de som vil motarbeide handelen, men det må skje med midler fra markedet. Gjerne med bruk av avgiftspolitikken, som vi skisserte ovenfor.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer