Ukategorisert

Nytt register !

Samferdselsministeren ønsker å opprette et nytt, stort register for alle i transportnæringen. Alle løyver blir i fremtiden tildelt fra ”Norges Transport register”.

Når vi bruker navnet ” Norges Transport Register”, så er det et navn vi tar ut av luften. Det er likevel en slik organisering politikerne ønsker.
Det er samferdselsminister Torill Skogsholm, Venstre, som på årsmøtet til Norges Lastebileier-forbund sa at det skal opprettes et sentralt løyveregister for transportnæringen. I dag ligger denne tjenesten hos de forskjellige fylkeskommunene.

Kampen om å få dette registeret er i gang. I kommune etter kommune kommer det forslag om å legge registeret nettopp ”dit”, for å sikre seg de 60 arbeidsplassene som registeret vil føre med seg. Det er nesten tragisk og komisk å se de lokale argumentene for dette registeret.

Liberaleren ønsker ikke dette registeret velkommen. Alle som driver i transportnæringen, bør kunne gjøre det uten et statlig løyve. Vi mener også at dagens ordning med tillatelse fra fylkeskommunene bør oppheves. Det å drive for eksempel en lastebil bør kunne gjøres uten politisk innblanding.

Mest lest

Arrangementer