Ukategorisert

Bruk av oljepenger gir velgere

Fremskrittspartiet er nå landets desidert største parti med en oppslutning på 30,6 prosent på en ny meningsmåling.

Meningsmålingen er utført av Sentio-Norsk Statistikk har gjort for Klassekampen, Dagen og Nasjonen.

Det må være Fremskrittspartiets bruk av oljepenger som gir utslaget i form av større støtte fra velgerne. Carl I Hagen vil løse de fleste problemer med å pumpe mer penger inn i systemet. Folk er enig med han, selv om resultatet kan bli en økonomisk katastrofe.

Carl I Hagen og Fremskrittspartiet spiller stort på at velgerne ikke skjønner problemene i kommunesektoren, helsevesnet, og forsvaret når landet har penger, penger som settes av til senere generasjoner. Ingen bryr om de negative konsekvensene innsprøyting av mer penger i det offentlige vil få for økonomien. Det er faktisk godt gjort av de andre partiene å stå imot presset fra Fremskrittspartiet. Selv om Liberaleren er uenig i veldig mange av prioriteringene i statsbudsjettet, skal stortingspolitikerne ha ros for å ikke gå i Hagens felle mer enn de gjør.

Den politikeren eller det partiet som på en enkel måte kan forklare velgerne hvorfor alle pengene ikke kan sprøytes inn, slik at folk flest forstår dette, vil bli populær. Først når folk flest får ei slik forklaring, som de forstår, vil Fremskrittspartiets oppslutning på meningsmålingene bli redusert. Inntil ei forklaring gis, må vi regne Frp som et av Norges største parti.

Liberaleren ønsker en strammere finanspolitikk. Vi vil ha skatte – av avgiftslettelser, store lettelser, men offentlig sektor må reduseres. Ikke bygges ut som Fremskrittspartiet dessverre får velgere på. Vi håper politikerne klarer å komme med en forklaring på hvorfor pengeforbruket ikke kan skyte fart. Det er nødvendig for å ikke få økt rente, sterkere krone og dermed økt press i lønnsoppgjørene.
Dessverre skjønner ikke folk flest ei slik forklaring, i hvert fall ikke per dags dato.

Tags:

Mest lest

Arrangementer