Ukategorisert

Legalisering av narkotika

Flere og flere kaller norsk narkotikapolitikk en katastrofe. Liberaleren er skjønt enig.

Oslo blir nå regnet som den verste narkotikabyen i Europa. Det er svært mange narkotikadødsfall i Oslo. Spesielt hvis en sammenligner med byer som er litt mer liberal, blant annet i Nederland.

Det er politikerne som har skylden for denne dårlige statistikken. Alle parti, som er representert på Stortinget, har ført en forbudspolitikk. Misbruket skal reguleres med lover, regler og strenge straffer. Undersøkelsen som media har referert til de siste dagene, viser at en slik politikk ikke fungerer. Når Oslo, Norge for den slags skyld, er den verste i klassen, kan politikken neppe kalles vellykket.

Liberaleren oppfordrer selvsagt ikke til bruk narkotika, men mener at de fleste problemer i forbindelse med narkotika er et resultat av forbudet mot narkotika. Det bør bevisst en gang for alle !
Derfor vil Liberaleren legalisere narkotika.

Det er The Guardians som står for undersøkelsen som nå refereres i hele Europa.

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
P.A.Rønning
P.A.Rønning
19 years ago

Det er en ting som kanskje kan bemerkes her. Det er forskjell på om staten pøser penger ut i økonomien ved å bruke mer penger enn den har tatt inn i skatter og avgifter, og det å bruke av penger som er tatt inn i form av produksjonsavgifter på sokkelen. Denne produksjonsavgiften er lagt på inntektene fra en viktig verdiskaptning, nemlig produksjon av vår energibase, olje. Vi kan se på produksjonsavgiften som en leieinntekt som det norske samfunn får gjennom å leie ut rettigheter til å utvinne olje på norsk territorium. At dette er organisert i statlig regi og har… Read more »

P.A.Rønning
P.A.Rønning
19 years ago

Forts ….
På den måten ville pengene bli unndratt det partipolitiske stemmekjøps-sirkuset. Da kunne ingen politiker overby hverandre hva angår bruk av oljepenger, og pengene kunne forvaltes av de som vet best hva som er i egen interesse, nemlig hver enkelt borger.

Fra arkivet