Ukategorisert

AUF – forskjell på liv og lære

AUF jager vekk folk fra Utøya i Tyrifjorden, selv om organisasjonen kjemper for at strandsonen skal være tilgjengelig for alle.

Det er forskjell på liv og lære i AUF. De mener en ting og gjør noe helt annet i praksis. Liberaleren har forståelse for at ungdomsorganisasjonen jager folk vekk fra utøya. Det bør være en rett alle som eier en eiendom bør ha. Vi har likevel ikke forståelse for dobbelmoralen som råder i AUF.

Arbeiderbevegelsen har eid øya siden 1933, og LO og AUF arrangerer hvert år sommerleir der. Flere ganger i sommer har folk som har gått i land blitt nektet å oppholde seg på stranda på øya, selv om øya ikke er regulert.
Hole kommune opplyser til NRK at eierne dermed ikke kan nekte folk å gå i land.

Selvsagt bør eieren ha rett til å nekte adkomst til øyen. Det som er dumt er at AUF kun har dette synet når det gjelder seg selv, men markedsfører et helt annet standpunkt når det gjelder andre.
Snakk om dobbelmoral !

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Hvorfor ble de AKP-ml-ere?Hvorfor ble de AKP-ml-ere?
    Hvorfor ble så mange av 70-tallets skarpeste unge hjerner del av denne bevegelsen?
  • En hyllest til politikerneEn hyllest til politikerne
    Politikere fortjener ofte mer respekt enn de får. Samtidig bør vi ha mindre tro på det politiske systemet.
  • Joda, det drypper nedoverJoda, det drypper nedover
    At velstand drypper nedover, såkalt ‘trickle down economics’, er blitt en slags vits, en utskjelt antakelse ingen tør å forfekte i fullt alvor. Men ikke la deg lure: Den stemmer.