Ukategorisert

Frp ønsker pressestøtte ?

Kulturpolitisk talsmann for FrP, stortingsrepresentant Karin Ståhl Woldseth, ønsker at partiet skal gå inn for pressestøtte til utsatte lokalaviser.

Standpunktet er overraskende fordi Fremskrittspartiet har programfestet og bestandig arbeidet for å avviklet pressestøtten. Woldseth sitt utspill i Journalisten er et nytt signal på at Fremskrittspartiet forandrer politisk kurs og ståsted.

I artikkelen legger hun ikke skjul på at partiets prinsipper om pressestøtte fortsatt står fast, men at hun ønsker å påvirke partiet i en retning om å gi pressestøtte til nummer 2 og 3 avisene og bruker avis-monopoliseringen i Bodø som eksempel hva hun vil unngå.

Det vil være skuffende om Karin Ståhl Woldseth skulle få oppslutning for sitt syn. Pressestøtten er et gammelt virkemiddel, som ikke fungerer i praksis. Det er også forkastelig å påvirke konkurransen i mediemarkedet, slik politikerne helt klart gjør med å forfordele noen fremfor andre. Ingen lokalradioer har for eksempel pressestøtte. Det gir ulike konkurransevilkår.

Fremskrittspartiet burde heller bruke tid på å få de andre partiene med på å redusere pressestøtten, aller helst avvikle den. Signalene Woldseth gir er ikke positivt for oss som ønsker å avvikle ordningen.

Liberaleren ønsker å avvikle ordningen med pressestøtte. Skattebetalernes penger skal ikke brukes til å subsidiere et næringsliv som burde klare seg på egen hånd. Vi er også skeptisk til konkurransevridningen denne ordningen gir.

–Vi ser at meningsmangfoldet dør ute i landet, sier Karin Ståhl Woldseth til Journalisten, og legger til at det ikke akkurat blir letter som FrP-politiker å få meningene sine på trykk når lokalavisene legges ned.
Aner vi et vikarierende motiv for å skifte standpunkt ?

Tags:

Mest lest

Arrangementer