Ukategorisert

Vil ha gjeldsregister

Lederen i finanskomiteen på Stortinget, Siv Jensen, åpner for et sentralt gjeldsregister som skal kunne hindre folk fra å bli gjeldsofre.

Siv Jensen innrømmer til NRK at forslaget er kontroversielt, men mener nye tiltak må vurderes fordi antall gjeldsofre øker så raskt.

Dette er et nytt forslag Liberaleren er i mot. Faktisk kom det som en overraskelse. Ikke fordi det var en Fremskrittsparti-representant som kom med det, men fordi det finnes politikere og byråkrater som gjør alt de kan for å gjøre tilværelsen vanskeligst mulig for folk flest.
Politikerne må ha en utrolig fantasi. De kommer opp med det ene ”gullkornet” etter det andre. Synd ”gullkornene” gir oss en dårlig følelse.

–Får man et sentralt register hvor all gjeld hos låntakerne er registrert, så vil man altså ikke kunne få lån ved å unnlate å opplyse om 200.000 her eller 300.000 der, noe som tross alt vil være med på å styrke kredittverdigheten i den institusjonen man søker lån i, sier Jensen til NRK.
Datatilsynet har allerede tatt avstand fra forslaget. Igjen ser det ut som tilsynet er enig med Liberaleren. Det er nummer før vi frir til det godeste tilsynet, som vi etter hvert er blitt glad for å ha.

Liberaleren er skeptisk til alle former for registrering. Vi setter personvernet svært høyt. Jensens forslag vil være et overtramp mot dette.
Vi mener også at ansvaret for personøkonomien bør ligge hos hver enkelt. Et gjeldsregister vil ha ført til utidig statlig innblanding. Vi skal heller ikke glemme kostnadene, som må dekkes inn enten med skatten eller en ny avgift.

Det finnes allerede flere ordninger der folk blir kreditt vurdert før en finansinstitusjon innvilger et lån. Denne kredittvurderingen brukes også av en rekke leverandører av andre tjenester og produkter. Det systemet bør være mer enn godt nok.
Det bør også være en oppgave for bankene å sørge for gode nok garantier og undersøkelser før et lån innvilges. Det er ikke uten grunn vi som lånekunder svarer på en hel rekke spørsmål når vi søker om lån av penger.

Kampen mot alle de utrolige registrene som foreslås må stå fast.
Nei til registrering !

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer