Ukategorisert

Mindre kjøp av kunst

Kunstnerne er bekymret. De mister oppdrag når private entreprenører bygger offentlige bygg. Det betyr mindre kunst.

I dag har Norge en lov om utsmykking på offentlige bygg. Både kommunene, fylkeskommunene og staten må bruke penger på kunst når de bygger et nytt bygg. Det er i den store sammenhengen ikke snakk om veldig mye penger. Likevel er denne ordningen sløsing med skattebetalernes penger.

Når staten bygger, skal opp mot 1,5 prosent av byggekostnadene brukes til utsmykking. Men fordi stadig flere offentlige enheter, som Telenor, NSB, NRK og Posten blir til private selskap, faller de utenom ordningen.
Omtrent likens ordning er det hos kommunene og fylkeskommunene.

Det å bli tvungen til å bruke penger på kunst er dumt nok i seg selv. Først og fremst fordi det er sløsing med penger staten stjeler for folk flest. Det er også en rar lov målt i forhold til alle offentlige organer som klager på dårlig økonomi. De blir altså tvungen til å kjøpe kunst og utsmykking for en kronesum, basert på hvor stort prosjektet er. Dette blir for dumt. Det er rart at blant annet en del kommunepolitikere ikke har reagert på denne loven.

Hadde Liberaleren fått bestemme ville denne loven ha blitt avviklet raskt. Vi gleder oss over at offentlige etater unngår loven med å bygge gjennom private.
Kunstnerne må bli flinkere å selge seg selv og sine produkter på samme måte som en kjøpmann eller en artist. Det offentlige skal ikke være pådriveren for å holde liv i alle som livnærer seg som kunstnere.

Tags:

Mest lest

Arrangementer