Ukategorisert

Voksent gjort, Solberg

Kommunalministeren har moderert sitt forslag om å utvise flyktninger som mistenkes for å ha gjort noe galt, uten rettskraftig dom.

Kommunalministeren ville sende kriminelle utlendinger rett ut av landet uten rettskraftig dom.
Regjeringen ville at det skulle være nok med skjellig grunn til mistanke om en straffbar handling var begått, eller konkrete holdepunkter for at en slik handling var under planlegging.

Liberaleren skrev om saken lørdag 10. august. Også andre media markerte saken.

Mange reagerte på forslaget. Liberale krefter i regjeringspartiene mente at dette ville være et grovt overtramp. Også Unge Høyre, biskoper og Amnesty reagerte. De voldsomme reaksjonene har fått kommunalministeren på andre tanker, noe hun bekreftet på dagsrevyen i går.

Liberaleren var sterkt uenig med Erna Solberg og hennes forslag. Vi er likevel storsindig nok til å innrømme at snuoperasjonen fra Solberg sin side er voksent gjort.
Hvilket forslag som kommer istedenfor er vanskelig å gjette på. Det er likevel mye som tyder at alle skal gjennom en rettsoppgjør, noe som bør være en selvsagt ting hvis en kaller seg selv en rettsstat. Ingen flyktninger kan utvises for kriminelle handlinger uten at disse er bevist på en god nok måte.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer