Ukategorisert

KrF er anmeldt

Organisasjonen mot offentlig diskriminering leverte i går anmeldelsen til politiet. De mener KrF diskriminerer.

Leder Akhenaton de Leon, i organisasjonen mot offentlig diskriminering, mener KrFs formålsparagraf bryter straffelovens paragraf 349 a. Ingen i partiet er spesielt enig med han, noe som er rimelig naturlig. Liberaleren er i tvil om denne anmeldelsen vil føre til noe mer enn omtale i media for denne organisasjonen og Kristelig Folkeparti.

Som liberalist er det enkelt å konkludere med at Kristelig Folkepartis vedtekter og formålsparagraf er usmakelig på flere områder. Likevel bør det være Kristelig Folkepartis rett til å bestemme hvordan partiet skal styres. Det må medlemmene få avgjøre på egen hånd, uten å bli regulert av lovverket.

Det er organisasjons- og religionsfrihet i dette landet. Alle har rett til å verne om sitt eget verdigrunnlag. Det gjør at Kristelig Folkeparti bør få lov å styre sin egen organisasjon slik de vil.

Er en uenig i et partis vedtekter eller hvordan et parti skal styres, kan velgerne straffe partiet gjennom valg. Det bør være den eneste måten organisasjonskulturen reguleres på. Liberaleren har tatt konsekvensen av dette. Derfor er det ingen i vår redaksjon som stemmer Kristelig Folkeparti.

For ordens skyld kan vi nevne at alle kan bli medlemmer av Kristelig Folkeparti. Likevel har partiet vedtekter som forventer kristen tro for å få tillitsverv. Partiet er alene om det i Europa, noe som også bekreftes av generalsekretæren i partiet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer