Ukategorisert

Foreslår skille av kirke og stat

Kirkerådets kirke/stat-utvalg går inn for å skille kirke fra stat.

Liberaleren er så hjertelig enig med utvalget. Det går sakte, men sikkert mot et skille. Det er vi overbevist om.

Rådet vil at dagens statskirke-ordning blir erstattet med en ny kirkeordning der kirkens medlemmer selv tar ansvar for kirkens styring og økonomi.
Et flertall i utvalget går inn for at det blir innført en medlemsavgift for medlemmene i Den norske kirke, hvor avgiften innkreves via skatteseddelen.
Utvalget innstiller også på en endring av Grunnloven slik at alle tros- og livssynssamfunn i Norge blir likestilt.

Debatten fremover vil selvsagt gå om kirke og stat skal skille lag. Liberaleren er av ideologiske grunner for et skille. Det finnes få ulemper med et slikt standpunkt. Vi ser likevel at avvikling av statskirken vil ta tid, ettersom et slikt vedtak skal gå igjennom flere valgperioder i Stortinget.

Det vil også bli debatt om hvordan saken skal avgjøres. I NRK i dag tar en av biskopene til ordet for folkeavstemning. Vi vet av erfaring at ikke alle politikerne er like glad i direktedemokratiet. Derfor er det ingen selvsagt ting at saken avgjøres av folket. For oss er det likegyldig hvordan et skille vedtas. Det viktigste er å oppnå målet, og det målet er et klart skille mellom kirke og stat.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer