Ukategorisert

Kan man snakke skolen god ?

Er det mulig å forbedre norsk skole uten å gjøre radikale endringer og inngrep i organiseringen ? Liberaleren filosoferer litt over temaet i dag.

Høyre gikk til valg på skole. Partiet skulle rette på alt det gale alle andre hatt gjort tidligere i skolen. Høyre fikk med seg Venstre og Kristelig Folkeparti dokumentet som er grunnlaget for Samarbeidsregjeringen. Nå skulle det virkelig satses på skolen !

Utdanningsministeren har vært profilert kraftig siden hun overtok ministerposten. Likevel har Liberaleren problemer med å finne forslag på radikale endringer av sektoren, bortsett fra mer positive holdninger ovenfor private skoler. Utdanningspolitikken er stort sett likens i dag sammenlignet med for to år siden.
Det som skiller denne regjeringen fra tidligere er grepene som blir gjort for å markedsføre en offensiv utdanningspolitikk. I dag er 92 bonusskoler utnevnt. Det er også varslet at det skal komme en rangering av alle skolene, fra de dårligste til de beste, Denne rangeringen skal offentliggjøres for å stimulere til bedre kvalitet. Altså ulike ordninger av kvalitetsvurdering.

Gjennom offentlige budsjetter brukes det enorme beløp på skolen. Norsk ungdom skal, nesten uten unntak, gjennom 13 år med skole før en eventuell videreutdanning tas. Med videreutdanning mener vi ulike studier. Det finnes liberalister som mener utbyttet av ressursbruken er altfor dårlig. Liberaleren er ikke uenig i en slik konklusjon.

På bakgrunnen av bruk av penger og organiseringen av utdanningssektoren, er det nok å bli bedre å markedsføre, komme med ulike stunt, for å få skolen bedre ?

Markedsføring og ulike gimmicker vil helt klart sørge for at velgerne tror at skolen er blitt bedre. Likevel vil resultatene på elevenes tester bli uforandret. Dette er resultater Høyre kritiserte svært kraftig tidligere. Faktisk for kun to år siden. Spørsmålet er da om det ikke må radikale endringer til i utdanningssektoren for å gjøre skolen bedre ? Holder det virkelig med gimmicker, som den i dag, da 92 bonusskoler ble utnevnt ?

Liberaleren håper på en ideologisk debatt om skolen, både i det liberalistiske miljøet, men også hos andre. Forhåpentligvis blir en konklusjon av en slik debatt at radikale endringer må til for å bedre dagens ”skole Norge”.

Mest lest

Arrangementer