Ukategorisert

Kampanje mot dødsstraff

Denne uken lanserte Unge Høyre sin kampanje og nettside, www.individ.no. Nå tar denne kampanjen for seg kampen mot dødsstraff.

Unge Høyre skal ha all ære for å sette fokus på individet. Liberaleren har ingen ting imot å gi skryt til ungdomsorganisasjonen. En rekke viktige saker går under begrepet ”individ”. Den teoretiske delen takler Unge Høyre bra, både på sin nettside, men også i skolekampanjen som startet mandag. Det er likevel et stykke igjen før organisasjonen følger opp alt i handlinger.

Der Unge Høyre er konsekvent er kampen mot dødsstraff. Vi anbefaler våre lesere et besøk på www.indvid.no. Skriv under oppropet mot dødsstraff.

Siden 1990 har syv land i verden dømt ungdom under 18 år til døden. Disse syv landene er Iran, Irak, Pakistan, Nigeria, Jemen og USA. Sistnevnte er verst i klassen. Ingen land i verden henretter flere ungdomsforbrytere enn USA. Bare i Texas sitter 30 unge mennesker på Death Row. De var ikke gamle nok til å stemme, til å kjøpe røyk eller til å skrive under en kontrakt. Men de var gamle nok til å bli dømt til døden, skrivet nettstedet.
Bare dette eksemplet er god nok grunn til å engasjere seg i kampen mot dødsstraff.

Mest lest

Arrangementer