Ukategorisert

NRK omorganiseres ?

Styret i NRK har i dag gjort beslutningen om å omorganisere NRK. Det betyr færre administrasjoner i distriktene.

Distriktsnorge raser etter at styret i NRK ga ledelsen sin tilslutning i omorganisering av NRK sin distriktsvirksomhet. Dagens beslutningen betyr at saken må behandles i Stortinget.

Det er et tankekors at saken må til politisk behandling. Ingen politikere i Stortinget kan vite hvor skoen trykker for ledelsen i NRK. Det betyr at kringkastingssjefen og hans medarbeidere og styret bør få all makt i hvordan bedriften skal drives. I hvert fall slik dagens modell er bygd opp.

Liberaleren hadde ønsket en politisk behandling hvis politikerne hadde vilje til å gjøre noe med eierstrukturen i NRK. Det betyr i praksis vilje til privatisering. Når denne viljen ikke er tilstede, bør NRK drives på en slik måte at alle som betaler lisensen for mest mulig igjen for pengene. Det er det Bernander legger opp til, med store protester fra distriktsnorge.

Ser en på administrasjonens målsetning for en omorganisering, er argumentene å frigjøre penger fra administrasjon til produksjon. Det er fornuftig. Argumentene til motstanderne er at nærheten blir borte. Det er tvilsomt. Det bør være det samme om en cd blir spilt fra Vadsø eller fra Tromsø. Lytterne merker lite til hvem som spiller musikken.
Det er mye som tyder på at distriktene gjør NRK sin rolle som samfunnsbygger langt større enn den i virkeligheten er.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer