Ukategorisert

NRK omorganiseres ?

Styret i NRK har i dag gjort beslutningen om å omorganisere NRK. Det betyr færre administrasjoner i distriktene.

Distriktsnorge raser etter at styret i NRK ga ledelsen sin tilslutning i omorganisering av NRK sin distriktsvirksomhet. Dagens beslutningen betyr at saken må behandles i Stortinget.

Det er et tankekors at saken må til politisk behandling. Ingen politikere i Stortinget kan vite hvor skoen trykker for ledelsen i NRK. Det betyr at kringkastingssjefen og hans medarbeidere og styret bør få all makt i hvordan bedriften skal drives. I hvert fall slik dagens modell er bygd opp.

Liberaleren hadde ønsket en politisk behandling hvis politikerne hadde vilje til å gjøre noe med eierstrukturen i NRK. Det betyr i praksis vilje til privatisering. Når denne viljen ikke er tilstede, bør NRK drives på en slik måte at alle som betaler lisensen for mest mulig igjen for pengene. Det er det Bernander legger opp til, med store protester fra distriktsnorge.

Ser en på administrasjonens målsetning for en omorganisering, er argumentene å frigjøre penger fra administrasjon til produksjon. Det er fornuftig. Argumentene til motstanderne er at nærheten blir borte. Det er tvilsomt. Det bør være det samme om en cd blir spilt fra Vadsø eller fra Tromsø. Lytterne merker lite til hvem som spiller musikken.
Det er mye som tyder på at distriktene gjør NRK sin rolle som samfunnsbygger langt større enn den i virkeligheten er.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Den gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfraDen gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfra
  Johann Friedrich Struensee gjennomførte en revolusjon i Danmark-Norge. Fra toppen av det dansk-norske eneveldet. Han ble henrettet 28.april 1772, for majestetsfornærmelse.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • Bærekraftsmålene – klima som den store samlende sak?Bærekraftsmålene – klima som den store samlende sak?
  Klima og miljø er del av bærekraftsmålene. Hvordan skal dette samle menneskeheten? Og hvordan var det nå med rettsstaten? Siste og fjerde del av en artikkelserie om bærekraftsmålene – med en oppsummering.
 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
 • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
  Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
 • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
  Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?