Ukategorisert

Automatene blir borte ?

Får regjeringen som den vil, blir spilleautomatene langt mindre synlig enn vi har vært vant til. Tilgjengeligheten blir kraftig redusert.

Tre av fire spilleautomater forsvinner, dersom regjeringen får det som den vil og spillautomater bare blir tillatt i egne lokaler med 18-årsgrense, mener Norsk Lotteridrift.
Selvsagt snakker Norsk Lotteridrift for sin syke mor, ettersom de er en stor aktør på markedet.

Norsk Lotteridrift drifter fire av ti norske spillautomater, og mener at flere eiere av lokaler, som for eksempel bensinstasjoner og butikker, ikke lenger vil ha automatene dersom de pålegges å ha egne rom med adgangskontroll og 18-årsgrense.

Får selskapet rett i sine antakelser beklager Liberaleren dette. Norge har hatt et liberalt regelverk på dette området. Regjeringen vil med endringer skru tiden tilbake. Isteden burde politikerne ha vært stolt av den liberale praksisen, og gjerne liberalisert ytterligere. Det skjer ikke med Kristelig Folkeparti i regjeringskontorene.

De som er avhengig av spilleautomatene vil uansett fortsette å spille, selv om gamlingen flyttes til såkalte spillehaller. Det er også en vis fare at økonomiske overføringer til organisasjoner må økes, ettersom strengere regler på automater vil svekke inntektsgrunnlaget for disse. Liberaleren ønsker ikke mer penger til organisasjoner gjennom statsbudsjettet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer