Ukategorisert

Foreslår fleksibel pensjonsalder

I dag kom forslaget som foreslår ny pensjonsordning i Norge. Det ligger ikke an til store endringer, men forslaget skaper likevel debatt.

Kommisjonen vil ha en fleksibel pensjonsalder fra 62 til 70 år, og mener at de som jobber lengst skal få mest i pensjon.
Noe Liberaleren mener er en selvfølge. Det må være lønnsomt å jobbe, ellers er det rett og slett ingen som gidder.
LO er skeptisk, og mener mange ikke klarer å jobbe lengere enn det en gjør i dag.

Forslaget fra kommisjonen inneholder flere minstepensjonister, lavere pensjon for dem med middels inntekt og høyere for de høytlønnte.

Kommisjonen skisserer flere mulige modeller som alle skal utredes videre for en endelig innstilling avleveres neste år. Kommisjonen mener det bør etableres et fond for å finansiere deler av alderspensjonen og er også åpne for å gjøre deler av oljefondet om til et pensjonsfond. Blant annet skjeler man til Sverige, der en del av pensjonsinnskuddet kan brukes til å handle i aksjemarkedet.

Det er viktig at politikerne ser på folketrygden. Det er faktisk en nødvendighet, for utbetalingene kommer til å bli rekordhøy i fremtiden. Faktisk så høyt at det vil legge beslag på en for stor bit av det som er mulig å klare.
Liberaleren mener pensjoner må privatiseres. Det betyr at hver enkelt av oss må få det fulle ansvaret over pensjonene. Det betyr selvsagt at politikerne må frigi skatter og avgifter, slik at folk flest får friheten og muligheten til å gjøre dette.

Debatten om fremtidens pensjoner kommer til å bli et het tema de neste årene. Både liberalister, men også alle andre er opptatt av dette.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer