Ukategorisert

Ønsker mer overvåkning

Nordmenn vil ha mer overvåkning og kontroll i hverdagen for å få bedre sikkerhet i samfunnet, viser en ny undersøkelse som Direktoratet for sivilt beredskap har fått utarbeidet.

Denne undersøkelsen ble presentert i NRK i dag tidlig, et år etter tragedien i USA. Liberaleren har vært og vil alltid være skeptisk til overvåkning. I private rom har offentlige myndigheter ingen ting å gjøre. Alle har krav på personvern. Overvåkning er et klart brudd med dette.

Undersøkelsen viser at 8 av 10 av oss vil ha bedre kontroll ved grensene. Flertallet vil også ha mer video-overvåking på offentlige steder, økt adgangskontroll på arbeidsplassene og økt kontroll over Internett, melder NRK.

Etter 11. september har veldig mange land gjort om deler av regelverket for å kunne håndtere for eksempel terrorangrep. I Norge har vi blant annet merket dette med økt fokusering å enkelte miljøer og på asylsøkere.
Tallene fra Direktoratet for sivilt beredskap viser at politikerne har hatt ryggdekning for innstramningene. Det er litt overraskende, men slet ikke bra. Overvåkning bør være et onde, uansett hvordan en ser det.

Denne undersøkelsen viser behovet for at liberalistene står sammen mot overvåkning. Hvis ikke vi gjør det, hvem skal da kjempe kampen for retten til et personvern ?

Mest lest

Arrangementer