Ukategorisert

Nok penger i kommunene

Flere kommuner vil aksjonere mot den dårlige kommuneøkonomien. I Senterpartiet er det utarbeidet en rekke forslag til aksjonsformer.

Aksjoner fra kommunenes side har Liberaleren svært lite til overs for. Kommunene har nok penger, men klarer ikke å prioritere. I tillegg er kommunepolitikerne svært dårlig til å omstille driften. Selvsagt er det dumt å skjære alle over en kam, men svært mange er ikke dyktige nok. Kun noen få av Norges mange kommuner har lyktes i ei omstilling.

Her er den foreløpige aksjonslisten Sps arbeidsgruppe har sendt ut:
*Synliggjøre hva kuttene betyr for den enkelte og be folk om å aksjonere
*Svelge kutta, men synliggjøre hvem som har ansvaret
*Ta beslag i skattepenger eller arbeidsgiveravgift inntil staten viser ansvar
*Be rådmannen utarbeide et budsjett for hva det vil koste å oppfylle statlige krav og pålegg for å synliggjøre hvor innkonsekvent regjering og storting styrer
*Bryte offentlige krav om rapportering for å bruke administrative ressurser til tjenesteproduksjon.

Senterpartiets arbeidsgruppe burde heller ha brukt tid til å hjelpe sine kommunepolitikere med tanker om hvordan driften kan effektiviseres.

Det er vanskelig å komme med et konkret forslag som skal hjelpe kommuneøkonomien. Hvis Liberaleren likevel skal prøve, gir vi denne formuleringen:
Det må sette grenser for politikk i kommunene. Hva er kommunenes oppgaver og hva må løses av andre. En lang rekke oppgaver kan løses av private. Enten som full privatisering der brukerne betaler kostnadene eller gjennom stykkprisfinansiering, der det offentlige betaler. Det kan godt hende at enkelte tjenester vil forsvinne med slik organisering, men det kan være like greit. Kommunene bør ikke holde på en tjeneste bare for tjenesten sin skyld dersom markedet ikke er tilstede.

9. september skrev Liberaleren at Norge var dårligst i Norden med å sette tjenester ut på anbud. Det er den viktigste årsaken til den dårlige kommuneøkonomien de lokale politikerne vil aksjonere mot. Med vilje til litt nytenkning, vil økonomien bedre seg i kommune-Norge.

Tags:

Mest lest

Arrangementer