Ukategorisert

Laila Riksaasen Dahl – ny biskop

Regjeringen har utnevnt Laila Riksaasen Dahl som ny biskop i Tunsberg. Hun overtar etter Sigurd Osberg.

Dermed har Norge fått sin andre kvinnelige biskop som nå skal være med å styre Den Norske Kirke.

På grunn av statskirkeordningen er det regjeringen som utnevner biskopene. Liberaleren har ingen ting i mot utnevnelsen, tvert imot skal det bli spennende å følge Dahl. Vi beklager likevel at slike utnevnelser er politiske. Stat og kirke burde ha vært uavhengig av hverandre. Kirken bør selv utnevne sine ledere, uten politisk innblanding fra politikerne.

Liberaleren vil skille kirke og stat. Et fullstendig skille. På den måten får kirken bestemme over seg selv, og staten likestiller alle religioner og trossamfunn.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer