Ukategorisert

Økt innvandring til Norge

Innvandrerbefolkningen i Norge talte ved inngangen til 2002 omkring 310.700 personer, viser fra Statistisk Sentralbyrå, SSB.

Det tilsvarer 6,9 prosent av den norske befolkningen, en økning på 0,3 prosent siden i fjor.
Innvandrerbefolkningen økte med 13.000 personer i 2001, av disse var 9.300 førstegenerasjonsinnvandrere. Statistisk Sentralbyrå regner også personer født i Norge av to utenlandske foreldre med i statistikken over innvandrerbefolkningen, melder NRK.

Som liberalister bør vi være for fri flyt av mennesker på samme måte som vi ønsker fri flyt av varer og kapital. Menneskene bør ha rett til å bevege seg fritt over grensene.

Mange med utenlandsk opprinnelse har ulike ordninger med økonomiske tilskudd fra det offentlige. Hvor mye penger og hvilken tilskudd som gis varierer utfra status. En flyktning fra Irak mottar penger, mens en svenske i utgangspunktet ikke mottar noe, selv om begge kan bruke av fellesgoder som helse, samferdsel og skole.
Liberaleren er imot tilskuddene fra det offentlige, men vi er imot for alle. Det er forståelig at det finnes liberalister som vil fjerne overføringer til for eksempel flyktningene som er bosatt i landet. Disse tilskuddene er like ille som ordninger nordmenn nyter godt av, for eksempel landbruksstøtten til bøndene. Skal skatter og avgifter reduseres, må offentlige utgifter ned, faktisk på de fleste områder.

Tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at Irakere er den gruppen som øker mest, ca 1300 i fjor. Pakistanere og svensker er de to største innvandrergruppene i Norge. Ved årsskiftet bodde det 24.600 personer av pakistansk og 22.800 personer av svensk opphav her i landet, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer