Ukategorisert

Sjekker kontoen !

Mange sosialkontorer krever å få se folks kontoutskrifter for å sjekke om de skal få sosial stønad eller ikke.

Dette kan være en praksis som har støtte i befolkningen. Mange er svært irritert over alle som mottar støtte fra sosialkontoret. Noen misbruker helt klart ordningen. Likevel har de fleste med loven å hånden rett til offentlig hjelp, vedtatt av våre politikere.

Liberaleren er ikke for økonomisk støtte fra sosialkontoret. Vi mener folk flest må klare seg av egen inntekt. Likevel er ordningen innført. Da må en forvente at ordningen brukes. Både av folk som trenger hjelp, men også av andre.

Å sjekke kontoen til folk kan være en måte å lukke bort de som ønsker å misbruke ordningen. Det er lett å se det poenget. Likevel er vi skeptisk til en slik innblanding i folks privatliv. Innsyn i folks økonomi via bankkontoen er et klart brudd på personvernet. Liberaleren er ikke alene om et slikt syn. Også Datatilsynet er skeptisk.

Disse utskriftene fra kontoen inneholder flere opplysninger. Det er prinsipielt vanskelig å se at sosialkontoret nødvendigvis har behov for alle disse opplysningene. De har rett og slett ikke noe med å granske hver enkelt person så nøye som en del sosialkontor legger opp til.

Misbruk av ordningen må fjernes med omlegging av regelverket. Aller helst bør ordningen fjernes, gjerne som form av omlegging av hele den økonomiske politikken, der folk gis en mulighet til å leve av egen inntekt.
Det er uansett svært alvorlig at offentlige kontorer bryter personvernet så grovt som enkelte sosialkontor har gjort over lengere tid. Personvernet må stå høyt i kurs, også for de som sliter med dårlig økonomi.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Jone Harkestad
Jone Harkestad
17 years ago

Sosialkontorer på kommunalt nivå slik det er i dag er misslykka, men det er ein annan debatt. Om det er klientar som ved gjenntatte høve driv lurerier, så bør dette enkelt kunna ordnast ved oppretting av brukarkontoer hjå butikkar, slik at dei får mat og klær og andre naudsynte ting. Det bør også opprettast eit tettare program for arbeidstrening og sysselsetting av ungdom som slit med å tilpassa seg. Det er alltid lønsamt å innvestera i førekant, istaden for å drive kostbar sårheling i lang tid etterpå.

Fra arkivet