Ukategorisert

Oppretter justismordkommisjon

Det skal bli slutt på at domstolene etterforsker seg selv i justismordsaker. Justisdepartementet oppretter en egen kommisjon som skal lete etter uskyldig dømte.

I dag er det domstolene og påtalemyndigheten som har dette ansvaret. Den nye modellen betyr at kommisjonen selv skal etterforske og foreta avhør.

Justisminister Odd Einar Dørum sier til Aftenposten at det kan sitte flere uskyldig dømte i norske fengsler og at det er en plikt å finne dem. Flere enkeltsaker viser at den nåværende ordningen ikke er god nok, mener statsråden.

Dette tiltaket viser heldigvis at politikerne tar justismordene som har funnet sted de siste årene på alvor. En person som settes i fengsel uten grunn, er en for mye.

Den nye kommisjonen blir et domstolslignende forvaltningsorgan. Foruten å avgjøre om saker skal gjenopptas, skal kommisjonen selv ha ansvaret for at en sak belyses fullt og helt.

I dag er det den domfelte som selv har ansvaret for å finne frem nye bevis.

Dersom kommisjonen bestemmer at en sak skal gjenopptas, skal den behandles på nytt av en annen domstol enn den som i sin tid sto for det angivelige justismordet.

Liberaleren jubler over dette initiativet. Det er gledelig at Dørum tar tak i problemstillingen. Nå vil det være liberalister som mener kommisjonen vil koste for mye penger, noe som må betale gjennom skatteseddelen til hver enkelt av oss. For oss som mener skatt er tyveri er det selvsagt et dilemma. Likevel har alle som dømmes i rettsvesen krav på rettssikkerhet. Den nye kommisjonen vil bidra til økt rettssikkerhet for absolutt alle. Da får vi heller sluke kamelen om skatt og tyveri for en stakkars stund.

Mest lest

Arrangementer