Ukategorisert

Exit investeringsavgiften

Fra i dag, 1. oktober 2002 er investeringsavgiften en saga blått. Næringslivet har i dag fått lettelser for 6 milliarder kroner.

Avgiftslettelsen som nå kommer næringslivet til gode er på 6 milliarder kroner. Av dette beløpet må 5,5 milliarder kroner dekkes inn på 2003-budsjettet, i og med at avgiften først bortfaller nå i oktober. Det reduserer dessverre handlefriheten til politikerne en del. I hvert fall på tanke med nye skatte – og avgiftslettelser. Samtidig er bortfallet av investeringsavgiften et godt eksempel på at det er mulig å gi lettelser, dersom viljen er tilstede. Liberaleren ønsker mer politikk av denne sorten.

Investeringsavgiften ble innført som en midlertidig avgift i 1970, samtidig med merverdiavgiften. Det er bare merverdiavgiftspliktige som har betalt investeringsavgiften, men i årenes løp er det innført en rekke unntak som har gjort avgiften uhyre komplisert å administrere. Unntakene har hatt mange ulike begrunnelser, som miljøhensyn, hensynet til konkurranseutsatt næringsliv, distrikter, primærnæringer osv. Handelsnæringen og tjenesteproduksjon har imidlertid for en stor del hatt avgift, men også her har det vært mange unntak. Eksempelvis har frisøren hatt investeringsavgift på kontorstolen sin. Advokater har ikke hatt det. Innvendig vindusvask har ikke hatt avgift. Utvendig vindusvask på samme bygning har hatt avgift.

Sett kryss på kalenderen for denne dagen. Det å bli kvitt en skatt er ikke hverdagskost i Norge. Dessverre må vi i Liberaleren legge til.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer