Ukategorisert

Tragisk for kommunene

LO vant i går saken mot 11 kommuner som brøt med KLP Forsikring. Dommen er tragisk for kommunene, som nå kan gå mot en økonomisk blåmandag.

De 11 kommunene flyttet sine tjenestepensjonsordninger fra KLP til Gjensidige, Storebrand, Vital og VÅR 1. januar 1999. LO og Norsk Kommuneforbund anla søksmål i mars samme år. Saken er den mest omfattende som noen gang har vært til behandling i Arbeidsretten.
Private forsikringsselskaper beregner premie for hver enkelt kunde. Det betyr blant annet at pensjonsforsikringen er dyrere for kvinner enn for menn, fordi kvinner i gjennomsnitt lever lenger. KLP jevner ut premien på samtlige kunder.

Av dommen går det frem at de 11 kommunene brøt flere bestemmelser i tariffavtalen da de brøt med KLP, Kommunal Landspensjonskasse, til fordel for private forsikringsselskaper. De må betale 17,55 millioner kroner i saksomkostninger til LO og 875.000 kroner til Kommunalansattes Fellesorganisasjon, heter det i Arbeidsrettens domsslutning. Dommen er enstemmig.

Denne dommen viser i praksis at det er monopol på dette området. Det finnes ikke muligheter for private å konkurrere med KLP, når tariffavtalene er som en bibel for kommunalt ansatte. Mange på konkurranse betyr dyrere tjenester, noe alle kommunene vil merke i fremtiden, dersom Stortinget ikke gjør om lovverket.

Stortinget bør vedta et lovforslag som tvinger partene til å endre hovedtariffavtalen. Partene kan selv endre avtalen frivillig, men få har tro på at det skjer.

En kan selvsagt stille spørsmål med hele pensjonsordningen for de ansatte i kommunene, noe Liberaleren gjerne gjør. Det er likevel en helt annen debatt, som vi gjerne kommer tilbake til ved en annen anledning.

Tags:

Mest lest

Arrangementer